Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zakup licencji na dodatkowe stanowisko do obsługi programu ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zakup licencji na dodatkowe stanowisko do obsługi programu komputerowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 23 (575) z dnia 1.12.2022

Jesteśmy jednostką budżetową (miejskim ośrodkiem sportu i rekreacji). W 2017 r. zakupiliśmy oprogramowanie do obsługi basenu. Ze względu na wartość powyżej 10.000 zł, zakup ten zaklasyfikowaliśmy jako wydatek inwestycyjny w paragrafie 606. Oprogramowanie ujęliśmy w księgach jako wartość niematerialną i prawną. Obecnie chcemy dokupić za około 2.000 zł licencję na kolejne stanowisko do obsługi programu. Z jakich środków powinniśmy sfinansować ten zakup - bieżących, czy inwestycyjnych? Jaki paragraf klasyfikacji budżetowej zastosować? Czy dokupioną licencję zaliczyć do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych, czy zwiększyć o koszt jej zakupu wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej zakupionej w 2017 r.?

Jeśli dokupiona przez jednostkę licencja na kolejne stanowisko do obsługi programu komputerowego została zakupiona na okres dłuższy niż rok i spełnia pozostałe warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, to powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych na koncie 020 "Wartości niematerialne i prawne". Z uwagi na fakt, że koszt zakupu licencji nie przekroczy 10.000 zł, będzie ona stanowić pozostałą wartość niematerialną i prawną (amortyzowaną jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania), finansowaną ze środków bieżących z paragrafu 421 "Zakup materiałów i wyposażenia".

Ustawa o rachunkowości nie wymienia wprost wśród wartości niematerialnych i prawnych oprogramowania komputerowego. Jednak na mocy przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie i mogą być przedmiotem prawa autorskiego. Przepisy art. 41 ust. 2 tej ustawy rozróżniają przy tym dwa rodzaje umów przenoszących autorskie prawa majątkowe, tj. umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz umowę o korzystanie z utworu (licencję). Przedmiotem nabycia nie jest zatem sam program komputerowy tylko autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego lub licencja na użytkowanie programu komputerowego, które w księgach rachunkowych zalicza się generalnie do wartości niematerialnych i prawnych.

W księgach rachunkowych nabyta licencja na korzystanie z programu komputerowego ujmowana jest jako wartość niematerialna i prawna (na koncie 020 "Wartości niematerialne i prawne") tylko w sytuacji, gdy została zakupiona na okres dłuższy niż rok. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, za wartości niematerialne i prawne uznaje się m.in.: nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne i licencje.

Wydatki związane z nabyciem licencji spełniającej ww. warunki, ewidencjonowanej na koncie 020, klasyfikuje się w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" (jeśli jej wartość nie przekracza 10.000 zł) lub w paragrafie 606 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" (jeśli jej wartość przekracza 10.000 zł). Wydatków na pozostałe (niskocenne) wartości niematerialne i prawne, czyli o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 16f updop (tj. 10.000 zł), nie traktuje się bowiem jako wydatki majątkowe, lecz jako wydatki bieżące.

Warto przy tym podkreślić, że jeżeli jednostka dokupuje licencję na kolejne stanowisko do obsługi programu, to poniesiony na ten cel wydatek nie podwyższa wartości początkowej już istniejącej w księgach rachunkowych wartości niematerialnej i prawnej. Te składniki aktywów nie podlegają ulepszeniu, gdyż przepisy art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości, odnoszące się do zwiększania wartości początkowej o koszty ulepszenia, dotyczą wyłącznie środków trwałych. Z tego względu nakłady ponoszone przez jednostkę na dokupienie licencji nie skutkują ulepszeniem już istniejącej wartości niematerialnej i prawnej.

Wydatki te - jeśli dokupiona licencja spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości - mogą stanowić nową (odrębną) wartość niematerialną i prawną. Będą one wówczas klasyfikowane w paragrafie 421 lub 606 - w zależności od ich wartości. Gdyby jednak dokupiona licencja nie spełniała definicji wartości niematerialnych i prawnych określonej w art. 3 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy (np. jej okres ważności nie przekraczałby 12 miesięcy), to wydatki na jej zakup wskazane byłoby odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej i zaewidencjonować na koncie 402 "Usługi obce". W takiej sytuacji wydatek ten wskazane byłoby ująć w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.