Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości pracownikom działu księgowości
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Powierzenie obowiązków w zakresie rachunkowości pracownikom działu księgowości

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (566) z dnia 20.07.2022

Jestem głównym księgowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego. Kierownik jednostki powierzył mi obowiązki i odpowiedzialność w zakresie czynności wymienionych w art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Które czynności mogę powierzyć podległym pracownikom działu księgowości i na podstawie czyjego upoważnienia (kierownika jednostki, czy głównego księgowego)?

Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych (w tym za jej rachunkowość) jest odpowiedzialny kierownik takiej jednostki i to on powierza określone obowiązki w zakresie rachunkowości podległym pracownikom. Powierzenia obowiązków nie może dokonać główny księgowy.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Może on jednak powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki (por. art. 53 ust. 2 ww. ustawy). Z art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika przy tym, iż obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych kierownik tej jednostki powierza pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównego księgowego. Główny księgowy nie ma jednak upoważnienia do dalszego cedowania obowiązków z zakresu rachunkowości na podległych pracowników. Obowiązki z zakresu rachunkowości może powierzyć pracownikom działu księgowości wyłącznie kierownik jednostki.

Kwestie związane z powierzaniem przez kierownika jednostki pracownikom obowiązków z zakresu rachunkowości zostały ponadto uregulowane w art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej.

Co istotne, przy podejmowaniu decyzji o powierzeniu obowiązków w zakresie gospodarki finansowej (w tym rachunkowości) poszczególnym pracownikom kierownik jednostki sektora finansów publicznych powinien kierować się wskazówkami zawartymi w komunikacie nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. nr 15, poz. 84). Zgodnie z tym komunikatem, należy precyzyjnie określić zakres uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom. Zakres delegowanych uprawnień powinien być odpowiedni do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego. Zaleca się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze. Przyjęcie delegowanych uprawnień powinno być potwierdzone podpisem.

Przypomnijmy, iż rachunkowość jednostki - zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości - obejmuje:

1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości,

2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,

3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,

7) poddanie badaniu, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

Do obowiązków, które powierzane są pracownikom zatrudnionym w komórce (dziale) księgowości, należy prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Jego realizacja odbywa się poprzez wykonywanie czynności polegających m.in. na:

1) kwalifikowaniu dokumentów księgowych (własnych i obcych) do ujęcia w księgach rachunkowych (dekretacja),

2) dokonywaniu zapisów księgowych w urządzeniach księgowych ewidencji bilansowej i pozabilansowej,

3) sporządzanie i uzgadnianie zestawień obrotów i sald.

Podziału obowiązków pomiędzy pracownikami działu księgowości wskazane jest dokonywać adekwatnie do umiejętności określonych osób, ich doświadczenia zawodowego oraz kwalifikacji. Warto przy tym podkreślić, iż aby powierzenie obowiązków w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości pracownikom jednostki budżetowej wydawane przez kierownika tej jednostki było skuteczne, musi mieć właściwą formę i treść. Upoważnienie to musi być imienne oraz musi być sporządzone w formie pisemnej. Może być to również forma zapisu w regulaminie organizacyjnym. W upoważnieniu powinny być precyzyjnie określone czynności, zobowiązanie pracownika do ich wykonania i powierzenia ich wykonania. W takim upoważnieniu mogą zostać również wymienione przepisy prawne, na podstawie których zostało ono wydane. Z dokumentem powierzenia czy regulaminem organizacyjnym, w którym są powierzone czynności musi zostać zapoznany pracownik, który powinien potwierdzić fakt przyjęcia obowiązków i zapoznania się z dokumentem powierzającym. Czynniki te stanowią o skuteczności powierzenia.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.