Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Jak księgować podatek od nieruchomości w samorządowym zakładzie budżetowym? Czy można co miesiąc księgować ratę podatku w koszty, bez ujmowania podatku za cały rok na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów?

Przy ewidencji księgowej podatku od nieruchomości należy kierować się obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriału (zdefiniowaną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości) oraz zasadą współmierności (określoną w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Według zasady memoriału w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zatem podatek od nieruchomości za 2018 r. powinien obciążyć koszty operacyjne w 2018 r. Z kolei zasada współmierności wskazuje, iż do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Konsekwencją stosowania zasady współmierności jest obowiązek dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w odniesieniu do kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych jednostki, wynikający z art. 39 ustawy o rachunkowości.

Jeśli więc w samorządowym zakładzie budżetowym kwota podatku od nieruchomości wpływa znacząco na wynik finansowy bieżącego okresu, to wskazane jest rozliczać ją w czasie za pośrednictwem konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i odpisywać w koszty danego okresu (miesiąca) 1/12 część tego podatku.

Ewidencja podatku od nieruchomości rozliczanego w czasie w księgach samorządowego
zakładu budżetowego stosującego konta zespołu 4 i 5

1. Kwota podatku od nieruchomości należnego za cały rok:
      - Wn konto 403 "Podatki i opłaty",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami".
2. Przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 490 "Rozliczenie kosztów".
3. Kwota podatku od nieruchomości przypadająca na bieżący miesiąc:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów".
4. Zapłata podatku od nieruchomości:
      - Wn konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
      - Ma konto 131 "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych".

W sytuacji natomiast, gdy kwota należnego za rok obrotowy podatku od nieruchomości w ocenie jednostki nie jest istotna, to znaczy nie ma istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, to jednostka może odnieść całą kwotę tego podatku jednorazowo w ciężar kosztów działalności operacyjnej w momencie zapłaty, zapisem: Wn konto 403 lub konto zespołu 5, Ma konto 225. Decyzję o sposobie ujęcia podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych podejmuje kierownik tej jednostki. Przyjęty do stosowania sposób ewidencji podatku od nieruchomości opisuje się w polityce (zasadach) rachunkowości jednostki.

Rozwiązanie ewidencyjne, o którym mowa w pytaniu, również będzie - naszym zdaniem - prawidłowe, jeżeli taką zasadę przyjmie zakład w swojej polityce rachunkowości. W samorządowym zakładzie budżetowym ewidencja księgowa podatku od nieruchomości płatnego w miesięcznych ratach, z pominięciem konta 640, polega na księgowaniu kwoty podatku przypadającej na dany miesiąc, zapisem: Wn konto 403 lub konto zespołu 5, Ma konto 225. Jednocześnie ewidencji podlegać będzie wpłata tego podatku, zapisem: Wn konto 225, Ma konto 131.

Przykład

I. Założenia:

Samorządowy zakład budżetowy zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości za 2018 r. w łącznej wysokości: 13.200 zł. Ratę podatku za styczeń 2018 r. w kwocie: 1.100 zł (tj. 13.200 zł : 12 m-cy) opłacono przelewem na rachunek organu podatkowego. Zgodnie z polityką rachunkowości, zakład budżetowy rozlicza koszty na kontach zespołu 4, a płatny w miesięcznych ratach podatek od nieruchomości księguje w koszty z pominięciem konta 640, tzn. odnosząc w ciężar konta 403 kwotę podatku przypadającą na dany miesiąc.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od nieruchomości za styczeń 2018 r. 1.100 zł 403 225
2. WB - zapłata podatku za styczeń 2018 r. 1.100 zł 225 131

III. Księgowania:

Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.