Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółki jawnej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółki jawnej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (942) z dnia 1.03.2017

Za 2016 r. spółka jawna osiągnęła zysk. Zysk ustalony według ustawy o rachunkowości jest wyższy od podatkowego (m.in. z powodu stosowania różnych stawek amortyzacyjnych - dla celów bilansowych stawki są niższe). Czy wypłata wspólnikom (osobom fizycznym) zysku bilansowego spowoduje powstanie u wspólników przychodu podatkowego?

Nie. Wypłata wspólnikom spółki jawnej udziału w zysku bilansowym jest neutralna podatkowo. Przypomnijmy, że na podstawie art. 51 Kodeksu spółek handlowych, każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysku z końcem każdego roku obrotowego (art. 52 K.s.h.). W spółce jawnej prowadzącej księgi rachunkowe podział zysku zwykle odbywa się po sporządzeniu sprawozdania finansowego. Podziałowi podlega więc zysk, który u prowadzących księgi rachunkowe zwykle różni się od dochodu ustalonego według ustawy podatkowej, stanowiącego podstawę opodatkowania. Dochód w spółce jawnej ustalony zgodnie przepisami ustawy o PDOF podlega bieżącemu opodatkowaniu - w trakcie roku. Zatem zysk bilansowy podlegający podziałowi po zakończeniu roku był już opodatkowany w trakcie roku według zasad wynikających z ustawy o PDOF.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60