Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. w przypadku niepełnego roku ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. w przypadku niepełnego roku obrotowego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

W listopadzie 2016 r. spółka akcyjna rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Przyjęty rok obrotowy spółki jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Czy mając na uwadze, że w 2016 r. spółka prowadziła działalność jedynie przez dwa miesiące, powinna sporządzić roczne sprawozdanie finansowe?

Ustawa o rachunkowości w odniesieniu do podmiotów, które rozpoczęły prowadzenie działalności w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, przewiduje możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego za okres trwający dłużej niż 12 miesięcy. Jednostka, która chciałaby z tego skorzystać, musi spełnić określone warunki.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości, przez rok obrotowy rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych. Stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości, gdy jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres może połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.


Rok obrotowy musi pokrywać się ze stosowanym przez jednostkę rokiem podatkowym. Tym samym, przy określaniu roku obrotowego jednostki trzeba uwzględnić przepisy podatkowe w tym zakresie.


Co do zasady, pierwszy rok podatkowy, w przypadku wyboru roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego. Przy czym, jeśli jednostka (tu: spółka akcyjna) podjęła po raz pierwszy działalność w drugiej połowie roku kalendarzowego oraz przyjęła za rok podatkowy - rok kalendarzowy, to pierwszy rok podatkowy tej spółki może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność (por. art. 8 ust. 2a ustawy o PDOP).

Należy przy tym wskazać, że długość trwania roku obrotowego lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu - spółka, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku, przyjmując za rok obrotowy rok kalendarzowy oraz zamieściła w umowie spółki informację o wydłużeniu pierwszego roku obrotowego i podatkowego, będzie mogła księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za okres od listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za okres od stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Wówczas spółka będzie mogła sporządzić jedno sprawozdanie finansowe za okres od listopada 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.

Jeśli jednak ww. zapis nie został zawarty w statucie lub w umowie spółki, to w przedmiotowej sprawie spółka powinna sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dodajmy w uzupełnieniu, że z możliwości wydłużenia pierwszego roku podatkowego nie może skorzystać podatnik rozpoczynający działalność w pierwszej połowie roku kalendarzowego lub podatnik, który wybrał rok podatkowy inny niż rok kalendarzowy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60