Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Wybór metody ustalania różnic kursowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wybór metody ustalania różnic kursowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016

Spółka jawna zamierza od stycznia 2017 r. ustalać różnice kursowe metodą bilansową. Do kiedy ma ona obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o takim wyborze i czy różnice kursowe z wyceny bilansowej na 31.12.2016 r. będzie można rozliczyć podatkowo?

Zasady dotyczące wyboru metody bilansowej ustalania różnic kursowych regulują przepisy art. 14b ustawy o PDOF. Wynika z nich, że:

 • tylko podatnicy prowadzący księgi rachunkowe mogą ustalać różnice kursowe na podstawie przepisów o rachunkowości (takiej możliwości nie mają prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów),
   
 • wybór metody bilansowej wiąże się z obowiązkiem jej stosowania przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została ona przyjęta - czyli jeśli podatnik wyboru tej metody dokona od 1 stycznia 2017 r., to będzie musiał ją stosować do końca 2019 r.,
   
 • w okresie stosowania metody bilansowej podatnik ma obowiązek poddawać sprawozdania finansowe badaniu przez podmioty uprawnione do ich badania (tj. przez biegłych rewidentów) - czyli spółka jawna będzie miała obowiązek poddawać badaniu sprawozdania finansowe w każdym roku stosowania tej metody (tj. 2017-2019),
   
 • o wyborze tej metody podatnik ma obowiązek zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego (a rozpoczynający działalność - w terminie 30 dni od jej rozpoczęcia) - czyli spółka jawna rozpoczynająca stosowanie metody bilansowej od 1 stycznia 2017 r. będzie miała obowiązek złożenia ww. informacji do końca stycznia 2017 r.,
   
 • na pierwszy dzień roku podatkowego, w którym została wybrana ta metoda, podatnicy zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów naliczone różnice kursowe ustalone na podstawie przepisów o rachunkowości na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego - a zatem różnice kursowe z wyceny bilansowej na 31.12.2016 r. spółka jawna rozliczy podatkowo.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60