Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty obcej w kantorze

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (413) z dnia 1.03.2016

Pracownik pobrał zaliczkę na zakup waluty obcej. Zakupioną w kantorze walutę wpłacił do kasy walutowej, a następnie całą tę kwotę pobrał jako zaliczkę w walucie. Jak zaksięgować te operacje?

Ewidencja księgowa operacji, o których mowa w pytaniu - związanych z pobraniem przez pracownika zaliczki i zakupem z tych środków waluty obcej w kantorze - może przebiegać za pośrednictwem konta 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Zdarzenie gospodarcze opisane w pytaniu można zaewidencjonować zapisem:

   1) pobranie przez pracownika zaliczki z kasy złotówkowej
        na zakup waluty w kantorze:
         - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
         - Ma konto 10 "Kasa" (w analityce: Kasa złotówkowa),
   2) wpłata do kasy walutowej waluty zakupionej
        z pobranej zaliczki:
         - Wn konto 10 "Kasa" (w analityce: Kasa walutowa),
         - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
   3) rozliczenie się pracownika z pobranej zaliczki:
      a) zwrot niewykorzystanej zaliczki (w przypadku gdy kwota
          pobranej zaliczki przewyższa kwotę wydatkowaną
          na zakup waluty):
         - Wn konto 10 "Kasa" (w analityce: Kasa złotówkowa),
         - Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
      b) wypłata pracownikowi nadwyżki wydatków nad kwotą
          pobranej zaliczki (w przypadku gdy kwota wydatkowana
          na zakup waluty przewyższa kwotę pobranej zaliczki):
         - Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami",
         - Ma konto 10 "Kasa" (w analityce: Kasa złotówkowa).

Natomiast pobranie przez pracownika zaliczki z kasy walutowej może być księgowane zapisem: Wn konto 23-4, Ma konto 10 "Kasa" (w analityce: Kasa walutowa).

Warto przy tym pamiętać, iż w świetle art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Oznacza to, iż w przypadku, gdy zakup waluty obcej następuje w kantorze, do wyceny wpływu tej waluty do kasy walutowej (lub na rachunek walutowy) stosuje się kurs faktycznie zastosowany, którym jest kurs sprzedaży określony przez kantor (a więc kurs, po którym zakupiono walutę w kantorze).

Z kolei zaliczkę wypłaconą pracownikowi z kasy walutowej wycenia się po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypłaty. W takim przypadku mogą więc powstać różnice kursowe od własnych środków pieniężnych (zaliczane odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych). Rozlicza się je od kwoty waluty faktycznie wydatkowanej przez pracownika. Niewykorzystaną część zaliczki zwróconą do kasy wycenia się natomiast po kursie, po którym wyceniono jej wypłatę.

Dla celów bilansowych rozchód waluty obcej z kasy walutowej (jak i z rachunku walutowego) jednostki mogą też wyceniać po kursie historycznym, czyli jedną z metod, o których mowa w art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy o rachunkowości (metodę FIFO, LIFO lub średnioważoną). Na taki sposób wyceny zezwala art. 35 ust. 8 ustawy o rachunkowości. Kurs historyczny nie może być jednak stosowany dla celów podatkowych.

Przykład

I. Założenia:

1. Pracownik otrzymał z kasy zaliczkę w wysokości: 800 zł na zakup hrywien (UAH) w kantorze. Z pobranych środków zakupił: 5.000 UAH po kursie kantorowym: 0,1590 zł/UAH. Zakupioną walutę w całości wpłacił do kasy walutowej (w kasie tej przed wpłatą figurowało saldo zerowe). Niewykorzystaną kwotę złotówek pracownik wpłacił z powrotem do kasy.

2. Z kasy walutowej pracownik pobrał następnie zaliczkę w wysokości: 5.000 UAH.

3. Do wyceny rozchodu waluty z kasy walutowej jednostka stosuje kurs historyczny (metodę FIFO).

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. KW - pobranie przez pracownika zaliczki z kasy złotówkowej na zakup waluty w kantorze 800 zł 23-4 10
2. KP - wpłata do kasy walutowej waluty zakupionej z pobranej zaliczki (przeliczonej po kursie kantorowym): 5.000 UAH × 0,1590 zł/UAH =  795 zł 10 23-4
3. KP - zwrot części pobranej zaliczki - różnica między kwotą zaliczki a kwotą wydatkowaną na zakup waluty: 800 zł - 795 zł =  5 zł 10 23-4
4. KW - pobranie przez pracownika zaliczki z kasy walutowej:
5.000 UAH × 0,1590 zł/UAH = 
795 zł 23-4 10

III. Księgowania:

Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty obcej w kantorze

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.