Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Sporządzenie sprawozdania Rb-34 przez państwową jednostkę budżetową prowadzącą ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Sporządzenie sprawozdania Rb-34 przez państwową jednostkę budżetową prowadzącą działalność oświatową

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (583) z dnia 1.04.2023

Jako państwowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową zobowiązani jesteśmy do sporządzenia sprawozdania Rb-34 (po raz pierwszy za I kwartał 2023 r.). W jaki sposób sporządzić to sprawozdanie?

1. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-34

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144 ze zm.) na państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) i posiadające dochody własne nałożono obowiązek sporządzania sprawozdania Rb-34. Jest to sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Wzór tego sprawozdania określa załącznik nr 23 do ww. rozporządzenia. Sporządza się je narastająco za kolejne kwartały roku budżetowego. Z instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-34 - zawartej w rozdziale 7 załącznika nr 35 do ww. rozporządzenia - wynika, iż sprawozdanie to sporządza się w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Sumowaniu podlegają kwoty wyszczególnione w rozdziałach. Sprawozdanie Rb-34 składa się z dwóch działów (A i B). W dziale A tego sprawozdania wykazuje się dochody z podziałem na plan i wykonanie. W kolumnach "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

 • w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf - odpowiednio planowane i zrealizowane wpływy środków pieniężnych na wydzielony rachunek,
 • w wydzielonym wierszu "K 150" - stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na początku okresu sprawozdawczego.

W dziale B wykazuje się natomiast wydatki - również z podziałem na plan i wykonanie. W kolumnach "Plan" i "Wykonanie" wykazuje się:

 • w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf - odpowiednio planowane i poniesione wydatki,
 • w wydzielonym wierszu "P 150" - stan środków pieniężnych na wydzielonym rachunku na koniec okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie Rb-34 sporządzane jest przez państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową po raz pierwszy za I kwartał 2023 r.


2. Terminy sporządzania sprawozdania Rb-34

Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania Rb-34 oraz obowiązujące je terminy przekazywania tego sprawozdania przedstawia poniższa tabela.

Lp. Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdania Jednostki otrzymujące sprawozdanie Okres sprawozdawczy Termin złożenia sprawozdania
1. Dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponenci części budżetowych I, II, III kwartały nie później niż 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego
IV kwartały nie później niż 40 dni po upływie okresu sprawozdawczego
2. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia Dysponenci części budżetowych I, II, III kwartały nie później niż 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego
IV kwartały nie później niż 45 dni po upływie okresu sprawozdawczego
3. Dysponenci części budżetowych Ministerstwo Finansów - Departament Budżetu Państwa I, II, III kwartały nie później niż 30 dni po upływie okresu sprawozdawczego
IV kwartały nie później niż 60 dni po upływie okresu sprawozdawczego

3. Przykład sprawozdania Rb-34 sporządzonego za I kwartał 2023 r.

Przykład

I. Założenia:

 1. Państwowa jednostka budżetowa prowadząca działalność oświatową posiada rachunek, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzi dochody z darowizn pieniężnych oraz z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej m.in. na świadczeniu usług.
 2. Na 1 stycznia 2023 r. jednostka nie posiadała środków na wyodrębnionym rachunku (bilans otwarcia konta 132 "Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych" wynosił: 0 zł). Stan środków na tym rachunku na koniec I kwartału 2023 r.: 3.500 zł.
 3. Plan dochodów na 2023 r. wynosił:
  a) paragraf 0830 Wpływy z usług: 36.000 zł,
  b) paragraf 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej: 5.000 zł.
 4. Na koniec I kwartału 2023 r. plan dochodów zrealizowano odpowiednio na kwotę: 20.600 zł (paragraf 0830) i 2.000 zł (paragraf 0960).
 5. W planie wydatków na 2023 r. ujęto:
  a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 11.500 zł,
  b) paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 2.000 zł,
  c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: 27.500 zł.
 6. Na koniec I kwartału 2023 r. plan wydatków zrealizowano na kwotę: 19.100 zł, w tym:
  a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 6.300 zł,
  b) paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 1.200 zł,
  c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych: 11.600 zł.

II. Sprawozdanie Rb-34:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Rb-34 sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 11a ustawy o finansach publicznych okres sprawozdawczy: I kwartał 2023 r. Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON:
część symbol
1 2
    Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A.

kod poz.  dział rozdział paragraf Dochody
plan wykonanie
3 4 5 6 7 8
G 801 80146 0830 36.000 20.600
G 801 80146 0960 5.000 2.000
G          
G          
H RAZEM 41.000 22.600
K 150 (stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego) 0 0
L 190 Ogółem (H + K150) 41.000 22.600

B.

kod poz.  dział rozdział paragraf Wydatki
plan wykonanie
3 4 5 6 7 8
M 801 80146 4210 11.500 6.300
M 801 80146 4240 2.000 1.200
M 801 80146 4300 27.500 11.600
M          
M          
N RAZEM 41.000 19.100
P 150 (stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego) 0 3.500
S 190 Ogółem (N + P150) 41.000 22.600
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.