Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zrealizowane płatności ze środków europejskich w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zrealizowane płatności ze środków europejskich w zestawieniu zmian w funduszu jednostki

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (581) z dnia 1.03.2023

Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Co powinniśmy wykazywać w pozycji I.1.3 zestawienia zmian w funduszu jednostki jako zrealizowane płatności ze środków europejskich?

W pozycji I.1.3. "Zrealizowane płatności ze środków europejskich" zestawienia zmian w funduszu jednostki wykazuje się kwotę zrealizowanych wydatków (płatności) ze środków europejskich przeksięgowanych w ciągu roku budżetowego (okresowo lub rocznie) z konta 227 "Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich" na konto 800 "Fundusz jednostki".

Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są sporządzać zestawienie zmian w funduszu jednostki według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej. Pozycja I.1.3 tego zestawienia wystąpi tylko w jednostkach budżetowych realizujących plan finansowy wydatków z budżetu środków europejskich. W pozycji tej wykazuje się kwotę zrealizowanych wydatków (płatności) ze środków europejskich przeksięgowanych w ciągu roku budżetowego (okresowo lub rocznie) - na podstawie sprawozdań budżetowych - z konta 227 "Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich" na konto 800 "Fundusz jednostki". W samorządowych zakładach budżetowych pozycja ta nie występuje.

Przypominamy, iż źródłem danych potrzebnych do sporządzenia zestawienia zmian w funduszu jednostki są zapisy dokonywane na koncie 800. Zmniejszenia funduszu powinny odpowiadać zapisom po stronie Wn tego konta, a zwiększenia funduszu - zapisom po stronie Ma.

Sposób sporządzenia zestawienia zmian w funduszu jednostki przez państwową jednostkę budżetową przedstawiono na poniższym przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

 1. Operacje ujęte w księgach rachunkowych państwowej jednostki budżetowej w korespondencji z kontem 800 "Fundusz jednostki" oraz salda kont mające wpływ na sporządzane zestawienie zmian w funduszu jednostki przedstawiały się następująco:
Treść operacji i ewidencja księgowa Kwota w 2021 r. Kwota w 2022 r.
1. Strata roku ubiegłego (Wn konto 800, Ma konto 860) 44.000 zł 94.000 zł
2. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (Wn konto 011, Ma konto 800) 5.000 zł 17.000 zł
3. Wartość netto (nieumorzona) nieodpłatnie przekazanego środka trwałego (Wn konto 800, Ma konto 011) __ 12.000 zł
4. Zrealizowane dochody budżetowe (Wn konto 800, Ma konto 222) 75.000 zł 83.000 zł
5. Zrealizowane wydatki budżetowe (Wn konto 223, Ma konto 800) 204.000 zł 231.000 zł
6. Zrealizowane płatności ze środków europejskich (Wn konto 227, Ma konto 800) __ 26.000 zł
7. Równowartość wydatków dokonanych na inwestycje (Wn konto 800, Ma konto 810) 38.000 zł 40.000 zł
8. Wynik finansowy bieżącego roku (saldo Wn konta 860) 94.000 zł 102.000 zł
 1. Saldo Ma konta 800 na początek 2021 r. wynosiło: 320.000 zł, a na koniec 2021 r. wynosiło: 372.000 zł (kwota ta stanowiła jednocześnie saldo początkowe tego konta na początek 2022 r.). Natomiast na koniec 2022 r. saldo Ma konta 800 wyniosło: 417.000 zł.

II. Zestawienie zmian w funduszu jednostki:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
. . . . . . . . . . . . . . . .
Numer identyfikacyjny REGON
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. Adresat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wysłać bez pisma przewodniego
  Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) 320.000 372.000
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) 209.000 274.000
1.1.Zysk bilansowy za rok ubiegły    
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 204.000 231.000
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   26.000
1.4. Środki na inwestycje    
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych    
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 5.000 17.000
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek    
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia    
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący    
1.10. Inne zwiększenia    
2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu) 157.000 229.000
2.1. Strata za rok ubiegły 44.000 94.000
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 75.000 83.000
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły    
2.4. Dotacje i środki na inwestycje 38.000 40.000
2.5. Aktualizacja środków trwałych    
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych   12.000
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek    
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia    
2.9. Inne zmniejszenia    
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) 372.000 417.000
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) (-) 94.000 (-) 102.000
1. zysk netto (+)    
2. strata netto (-) (-) 94.000 (-) 102.000
3. nadwyżka środków obrotowych    
IV. Fundusz (II +, - III) 278.000 315.000
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.