Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Sfinansowanie inwestycji z zatrzymanej przez zakład budżetowy nadwyżki środków ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Sfinansowanie inwestycji z zatrzymanej przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (579) z dnia 1.02.2023

Uchwałą rady gminy samorządowy zakład budżetowy został zwolniony z wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na sfinansowanie inwestycji (zakup środka trwałego). Czy równowartość środków pieniężnych pochodzących z zatrzymanej nadwyżki podlegać będzie księgowaniu na koncie 740?

Środki finansowe pochodzące z zatrzymanej przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych stanowią środki własne zakładu. Dlatego też równowartość środków pieniężnych pochodzących z tej nadwyżki, które zakład budżetowy wykorzysta na sfinansowanie inwestycji w roku zaplanowania, podlegać będzie księgowaniu - równolegle do zapłaty zobowiązań - po stronie Wn konta 740 "Dotacje i środki na inwestycje", w korespondencji ze stroną Ma konta 800 "Fundusz jednostki".
1.1. Zaliczenie nadwyżki środków obrotowych do przychodów bilansowych

Samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są - na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) - do wpłaty do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej. Organ stanowiący może zatem zdecydować o niewpłacaniu przez samorządowy zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych. Dla zachowania nadwyżki przez zakład budżetowy wymagane jest jednak podjęcie przez organ stanowiący stosownej uchwały. Uchwała o zwolnieniu samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu wypracowanej nadwyżki środków obrotowych może określać także przeznaczenie nadwyżki ze wskazaniem konkretnego celu czy zadania (np. na sfinansowanie inwestycji).

W sytuacji gdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmie decyzję o zwolnieniu samorządowego zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu wypracowanej nadwyżki środków obrotowych, zakład ten osiągnie dodatkowy przychód z tytułu nieodpłatnego otrzymania aktywów obrotowych. Dlatego nadwyżkę środków obrotowych, pozostającą w zakładzie budżetowym - ujętą na koncie 225 "Rozrachunki z budżetami" jako zobowiązanie wobec budżetu - wskazane jest odnieść na dobro pozostałych przychodów operacyjnych. Odbywa się to pod datą powzięcia stosownej uchwały przez organ stanowiący.

Ewidencja księgowa nadwyżki środków obrotowych
pozostającej w zakładzie budżetowym

1. PK - pozostająca w zakładzie budżetowym nadwyżka środków obrotowych - księgowanie pod datą powzięcia stosownej uchwały przez organ stanowiący:

- Wn konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
- Ma konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne".


1.2. Zakup środka trwałego z zatrzymanej nadwyżki środków obrotowych

Jak wynika z opisu do konta 740 "Dotacje i środki na inwestycje" - zamieszczonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej - po stronie Wn tego konta ujmuje się m.in. środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 "Fundusz jednostki" lub 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów".

W związku z tym równowartość środków pieniężnych (pochodzących z zatrzymanej nadwyżki), które zakład budżetowy wykorzysta na sfinansowanie inwestycji (tu: zakup środka trwałego) w roku zaplanowania, podlegać będzie księgowaniu zapisem po stronie Wn konta 740, w korespondencji ze stroną Ma konta 800.

Należy jednocześnie pamiętać, iż pochodzące z zatrzymanej nadwyżki środki, które miały być przeznaczone na sfinansowanie inwestycji, a które nie zostaną wykorzystane na ten cel w roku zaplanowania, wskazane jest zaksięgować - jako rezerwę utworzoną na przyszłe zobowiązania dotyczące zakupu lub budowy środków trwałych - zapisem po stronie Wn konta 740, w korespondencji ze stroną Ma konta 840. W takiej sytuacji rozwiązanie powyższej rezerwy w związku ze sfinansowaniem inwestycji księgowane będzie w momencie zapłaty, zapisem po stronie Wn konta 840, w korespondencji ze stroną Ma konta 800.

Ewidencja księgowa zakupu środka trwałego sfinansowanego
z zatrzymanej nadwyżki środków obrotowych

1. FZ - faktura dokumentująca zakup środka trwałego:

a) wartość netto:

- Wn konto 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)",

b) VAT naliczony podlegający odliczeniu:

- Wn konto 225 "Rozrachunki z budżetami",

c) wartość brutto:

- Ma konto 240 "Pozostałe rozrachunki".

2. OT - przyjęcie środka trwałego do używania:

- Wn konto 011 "Środki trwałe",
- Ma konto 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)".

3. WB - zapłata zobowiązania wynikającego z faktury zakupu:

- Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 131 "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych".

4. PK - zapisy dodatkowe związane z finansowaniem inwestycji ze środków pochodzących z zatrzymanej przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych:

a) w przypadku sfinansowania inwestycji z nadwyżki w roku zaplanowania:

- Wn konto 740 "Dotacje i środki na inwestycje",
- Ma konto 800 "Fundusz jednostki",

b) w przypadku sfinansowania inwestycji z rezerwy utworzonej w roku poprzednim (na sfinansowanie planowanych inwestycji):

- Wn konto 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 800 "Fundusz jednostki".

Zakład budżetowy może również przyjąć rozwiązanie polegające na zaksięgowaniu równowartości środków pieniężnych (pochodzących z zatrzymanej nadwyżki środków obrotowych) przeznaczonych na sfinansowanie inwestycji na koncie 740 i utworzeniu rezerwy na przyszłe zobowiązania dotyczące inwestycji (czyli w korespondencji z kontem 840) już w momencie podjęcia decyzji o przeznaczeniu nadwyżki na ten cel. Równolegle do zapłaty zobowiązań należy wówczas dokonać przeksięgowania z konta 840 na konto 800 (niezależnie od tego, w którym roku nastąpi zapłata).

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.