Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Ujęcie w księgach SP ZOZ wpłat gotówkowych za usługi ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ujęcie w księgach SP ZOZ wpłat gotówkowych za usługi medyczne świadczone na rzecz osób fizycznych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (564) z dnia 20.06.2022

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej świadczącym usługi medyczne, także odpłatnie. Osoby fizyczne, które dokonują wpłaty gotówkowej za usługę medyczną, otrzymują paragon fiskalny. Czy możemy prowadzić obrót gotówkowy i rozliczać wpłaty na konto bankowe za usługi medyczne przez rozrachunki, rezygnując z prowadzenia konta "Kasa"? Jak ująć w księgach wpłatę gotówki za ww. usługi na rachunek bankowy z pominięciem konta "Kasa" oraz z wykorzystaniem tego konta?

Decyzja o prowadzeniu kasy i stosowaniu konta "Kasa" lub rezygnacji z jej prowadzenia i w konsekwencji niestosowania konta "Kasa" należy do kierownika danej jednostki, w tym kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Podejmując tę decyzję kierownik SP ZOZ powinien uwzględnić w szczególności specyfikę działalności leczniczej prowadzonej przez SP ZOZ, zakres świadczonych usług, a także ilość operacji przeprowadzanych i rozliczanych gotówkowo. Podjętą w tym zakresie decyzję oraz przyjęte zasady organizacji i dokumentacji obrotu gotówkowego, a także zasady ewidencji operacji pieniężnych kierownik SP ZOZ zobowiązany jest ustalić i opisać w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości.

SP ZOZ - jako jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) i ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.).

Ustawa o rachunkowości ma ogólny charakter i nie reguluje sposobu organizacji obrotu gotówkowego w jednostkach oraz nie zawiera szczegółowych wymagań w zakresie ewidencji operacji gotówkowych w księgach rachunkowych. W świetle art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki powinny prowadzić księgi rachunkowe rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco. W odniesieniu do operacji gotówkowych ustawa o rachunkowości wskazuje wyłącznie na obowiązek:

1) prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla operacji gotówkowych (por. art. 17 ust. 1 pkt 7),

2) ujęcia wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi obraz obrotu detalicznego i gastronomii w tym samym dniu, w którym zostały dokonane (por. art. 24 ust. 5 pkt 3),

3) przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie w drodze spisu ich ilości z natury na ostatni dzień każdego roku obrotowego (por. art. 26 ust. 1 pkt 1).

Z powyższego wynika, iż ustawa o rachunkowości nie nakłada obowiązku prowadzenia konta "Kasa" lub rezygnacji z jego prowadzenia. Decyzja w sprawie organizacji obrotu gotówkowego należy do kierownika jednostki, który w zakładowym planie kont - stanowiącym integralną część dokumentacji opisującej przyjęte do stosowania zasady (politykę) rachunkowości (art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości) - wskazuje na obowiązek prowadzenia konta "Kasa", sposób prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontem "Kasa" oraz organizację dokumentacji obrotu gotówkowego albo też wskazuje, że konto "Kasa" nie będzie w jednostce stosowane, określając przy tym zasady ewidencji operacji gotówkowych w tym przypadku (np. z wykorzystaniem kont rozrachunkowych).

Sposób organizacji obrotu środkami pieniężnymi nie jest uzależniony od formy prawnej prowadzonej działalności, lecz wynika ewentualnie ze specyfiki prowadzenia przez daną jednostkę określonego rodzaju działalności. W sytuacji gdy kierownik jednostki podejmie decyzję o niestosowaniu konta "Kasa", do ewidencji operacji gotówkowych można wykorzystać konto rozrachunkowe, np. konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Operacje gotówkowe - upoważniony pracownik). Zasady ujmowania operacji gotówkowych na koncie rozrachunkowym powinny zostać ustalone przez kierownika jednostki i opisane w przyjętych do stosowania zasadach (polityce) rachunkowości.

W opisanej w pytaniu sytuacji w przypadku niestosowania konta "Kasa" występować będą operacje na koncie rozrachunkowym dotyczącym osoby uprawnionej do przyjmowania płatności za wykonane usługi medyczne oraz dokonywania wpłat do banku.

Ewidencja księgowa sprzedaży usług osobom fizycznym
w jednostce niestosującej konta "Kasa"

1. Dobowy raport fiskalny - sprzedaż usług osobie fizycznej uregulowana gotówką:

- Wn konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Operacje gotówkowe - upoważniony pracownik),
- Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług".

2. WB - wpłata gotówki na rachunek bankowy jednostki:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 23-4 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Operacje gotówkowe - upoważniony pracownik).

Podkreślenia wymaga, że decyzja o niestosowaniu konta "Kasa" nie zwalnia jednostki z obowiązku zapewnienia prowadzenia ksiąg rachunkowych na bieżąco, czyli ujmowania w tych księgach wpłat i wypłat gotówką w tym samym dniu, w którym zostały dokonane, na podstawie odpowiednich dowodów księgowych spełniających wymagania ustawy o rachunkowości, w tym w szczególności art. 21.

W sytuacji natomiast, gdy jednostka podejmie decyzję o prowadzeniu kasy i stosowaniu do operacji gotówkowych konta "Kasa" ewidencja wpłat środków pieniężnych do kasy oraz ich przekazania do banku powinna przebiegać według ogólnych zasad przyjętych w polityce rachunkowości jednostki.

Ewidencja księgowa sprzedaży usług osobom fizycznym
w jednostce stosującej konta "Kasa"

1. Dobowy raport fiskalny - sprzedaż usług osobie fizycznej uregulowana gotówką:

- Wn konto 10 "Kasa",
- Ma konto 70-0 "Sprzedaż usług".

2. KW - wypłata gotówki z kasy na rachunek bankowy jednostki:

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 10 "Kasa".

Uwaga: Jednostka może do ewidencji środków przekazanych z kasy do banku zastosować konto 13-9 "Środki pieniężne w drodze" i operację nr 2 ująć w księgach, zapisem:

a) KW - wypłata środków pieniężnych z kasy: Wn konto 13-9, Ma konto 10,

b) WB - wpływ środków na rachunek bankowy: Wn konto 13-0, Ma konto 13-9.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.