Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w jednostce budżetowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu w jednostce budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (560) z dnia 20.04.2022

W wyniku kontroli przeciwpożarowej miejski ośrodek sportu i rekreacji, będący jednostką budżetową, został zobligowany do zamontowania głównego wyłącznika prądu. Koszt wykonania takiego wyłącznika to około 14 tys. zł. W którym paragrafie ująć wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu - w paragrafie 430, czy 605? Czy nakłady poniesione na jego wykonanie zwiększą wartość budynku?

Wydatki związane z montażem przeciwpożarowego wyłącznika prądu wskazane jest zaliczyć na zwiększenie wartości początkowej budynku, a następnie rozliczać je w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Dla potrzeb klasyfikacji budżetowej wydatki te wskazane jest ująć w paragrafie 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

Funkcja, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obiektach budowlanych

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.) określono funkcję, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu w obiektach budowlanych. W myśl § 183 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, stosowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu wymagane jest w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem. Urządzenie to powinno odcinać dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Ujęcie w księgach kosztów montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu

Poniesione przez jednostkę wydatki na wykonanie (montaż) przeciwpożarowego wyłącznika prądu powinny zostać uznane za ulepszenie budynku, zwiększając tym samym jego wartość początkową ujętą na koncie 011 "Środki trwałe".

Przypomnijmy, iż - w myśl art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości - ulepszenie środka trwałego ma miejsce wówczas, gdy w wyniku przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji wzrośnie wartość użytkowa tego środka trwałego (tzn. po zakończeniu ulepszenia przewyższać będzie posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową). Wartość ta mierzona jest okresem używania środka trwałego, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. W prawie bilansowym nie określono przy tym kryterium kwotowego, po przekroczeniu którego wartość nakładów na środek trwały należy uznać za jego ulepszenie. Jeśli zatem w wyniku dokonanych nakładów wzrosła wartość użytkowa środka trwałego, to bez względu na wysokość tych nakładów dla celów bilansowych powstaje ulepszenie w środku trwałym, zwiększające jego wartość początkową.

Należy jednak podkreślić, że jednostki, na mocy art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości, mogą w ramach uproszczeń dopuszczonych przepisami tej ustawy określić, w swoich zasadach (polityce) rachunkowości, wartość progową, do wysokości której poniesione nakłady nie będą uznawane za ulepszenie środka trwałego. Na tej podstawie jednostki mogą przyjąć uproszczenie polegające na tym, że dla celów bilansowych łączne nakłady poniesione w danym roku na ulepszenie środków trwałych, nieprzekraczające kwoty granicznej określonej w ustawach podatkowych, tj. 10.000 zł, nie będą zwiększały wartości początkowej ulepszonych środków trwałych.

Z pytania wynika jednak, iż koszt wykonania (montażu) przeciwpożarowego wyłącznika prądu wyniesie więcej niż 10.000 zł. Stąd też nawet jeśli jednostka w zasadach (polityce) rachunkowości przyjęła wartość progową ulepszenia na poziomie 10.000 zł, to nakłady poniesione na wykonanie tego wyłącznika wskazane jest uznać za ulepszenie środka trwałego (budynku) i o wartość poniesionych nakładów zwiększyć jego wartość początkową ujętą na koncie 011 "Środki trwałe".

Warto również podkreślić, iż instalacje przeciwpożarowe stanowią element wyposażenia trwale związany z budynkiem. Jednostka nie może więc uznać takiej instalacji za odrębny środek trwały (samodzielny obiekt inwentarzowy).

Klasyfikacja budżetowa wydatków na montaż głównego wyłącznika prądu

W związku z tym, iż wydatki na montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku jednostki stanowić będą ulepszenie środka trwałego (budynku), wartość poniesionych na to nakładów powinna zostać sfinansowana z wydatków majątkowych. Dlatego właściwym paragrafem wydatkowym nie będzie w tej sytuacji paragraf 430 "Zakup usług pozostałych", lecz paragraf 605 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

Z regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513) wynika, iż w paragrafie 605 ujmuje się wydatki na inwestycje, bez zakupów inwestycyjnych, które należy klasyfikować w paragrafie 606. Zakupy te odnoszą się do środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f updop, czyli od kwoty 10.000 zł, a odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie są dokonywane jednorazowo lub gdy od nich nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych w przypadkach określonych w tej ustawie.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.