Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Środki otrzymane na przeprowadzenie spisu powszechnego w księgach budżetu gminy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Środki otrzymane na przeprowadzenie spisu powszechnego w księgach budżetu gminy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (544) z dnia 20.08.2021

Jak w ewidencji bilansowej budżetu gminy ująć środki otrzymane na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań oraz ewentualny zwrot niewykorzystanych środków?

W terminie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego spisu powszechnego oraz zakres, formę i tryb prac związanych z jego przygotowaniem i opracowaniem wyników tego spisu regulują przepisy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1143).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy, zadania gmin w ramach prac spisowych obejmują następujące zadania z zakresu administracji rządowej:

1) weryfikację, aktualizację i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

2) zapewnienie funkcjonowania gminnych biur spisowych,

3) zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, o której mowa w art. 14a pkt 1 ww. ustawy,

4) wsparcie rachmistrzów spisowych, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, przeprowadzających spis powszechny wśród osób bezdomnych,

5) wyznaczenie pracowników urzędu gminy do przeprowadzenia prac spisowych,

6) organizację naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

7) współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

8) współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy przeprowadzeniu egzaminów testowych sprawdzających wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,

9) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy i raportowanie wyników tego monitorowania zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego,

10) współpracę z właściwym miejscowo wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy.

Środki na realizację i obsługę powyższych zadań zapewnia budżet państwa (por. art. 24 ust. 3 ww. ustawy).

art. 149 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) wynika, iż środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami są przekazywane jednostce samorządu terytorialnego przez wojewodę w formie dotacji celowej - w terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie zadań. Przy czym środki na finansowanie zadań związanych z organizacją (przeprowadzeniem) spisu powszechnego mogą być przekazywane gminom przez dyrektorów urzędów statystycznych.

Powyższe środki należy ująć w ewidencji budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej.

Środki otrzymane w formie dotacji celowej na przeprowadzenie spisu powszechnego wskazane jest ująć w ewidencji bilansowej budżetu gminy na koncie 901 "Dochody budżetu" (w korespondencji z kontem 133 "Rachunek budżetu"). Natomiast niewykorzystaną część otrzymanej dotacji, przypisaną do zwrotu, wskazane jest ująć na stronie Ma konta 224 "Rozrachunki budżetu", w korespondencji ze stroną Wn konta 901. Sam zwrot tych środków na rzecz podmiotu dotującego księgowany będzie wówczas na stronie Wn konta 224, w korespondencji ze stroną Ma konta 133.

Ewidencja środków otrzymanych na przeprowadzenie powszechnego spisu
ludności i mieszkań w księgach budżetu gminy

1. WB - wpływ środków przeznaczonych na przeprowadzenie spisu powszechnego:

- Wn konto 133 "Rachunek budżetu",
- Ma konto 901 "Dochody budżetu".

2. PK - niewykorzystana część otrzymanej dotacji (przypis kwoty do zwrotu):

- Wn konto 901 "Dochody budżetu",
- Ma konto 224 "Rozrachunki budżetu".

3. WB - zwrot środków:

- Wn konto 224 "Rozrachunki budżetu",
- Ma konto 133 "Rachunek budżetu".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.