Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zwrot dotacji celowej niewykorzystanej przez instytucję kultury
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zwrot dotacji celowej niewykorzystanej przez instytucję kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (530) z dnia 20.01.2021

W 2020 r. instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową, której nie wykorzystała w całości. Jak w księgach 2021 r. ująć zwrot tej dotacji?

Zwrot dotacji celowej, odniesionej w momencie jej otrzymania na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (konto 76-0), wskazane jest zarachować na zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych (konto 76-1). Natomiast w sytuacji, gdy środki pochodzące z dotacji odniesione zostały na konto rozliczeń międzyokresowych przychodów, ich zwrot odpowiednio zmniejszy konto 84.

Zasady zwrotu niewykorzystanych środków dotacji celowej otrzymanej
od organizatora instytucji kultury

Przepisy art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej stanowią, iż podmiot tworzący instytucję kultury (zwany organizatorem) przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Warto przy tym podkreślić, iż - zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Podlegają one zwrotowi w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego. Co istotne, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (por. art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych). Natomiast w przypadku gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż rok budżetowy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji (por. art. 251 ust. 3 ww. ustawy).

Ujęcie w księgach zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej

Kwotę otrzymaną w ramach dotacji celowej ujmuje się w księgach rachunkowych instytucji kultury pod datą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy. W zależności od przeznaczenia dotacji zalicza się ją do pozostałych przychodów operacyjnych lub rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości wynika bowiem, iż koszty i przychody związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych, zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.

Natomiast, w myśl art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, odnoszone są na zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych lub kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł. Przepis ten stosuje się także do środków otrzymanych na nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Sposób ewidencji zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej jest uzależniony od tego czy w momencie otrzymania dotacji ujęto ją na koncie pozostałych przychodów operacyjnych, czy też na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Ewidencja księgowa zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej

1. PK - niewykorzystana w 2020 r. część dotacji celowej, podlegająca zwrotowi w 2021 r. (zapis w księgach 2020 r.):
   a) jeśli otrzymaną dotację odniesiono na zwiększenie pozostałych
        przychodów operacyjnych:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   b) jeśli otrzymaną dotację odniesiono na konto rozliczeń
         międzyokresowych przychodów:
      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".
2. WB - zwrot środków (zapis w księgach 2021 r.):
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.