Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Produkcja filmu sfinansowanego dotacją celową w instytucji kultury
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Produkcja filmu sfinansowanego dotacją celową w instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 24 (528) z dnia 20.12.2020
Kwalifikacja nakładów na wytworzenie filmu w ramach umowy koprodukcji

Instytucja kultury zawarła umowę z innym podmiotem na wspólną produkcję filmu dokumentalnego. W ramach umowy koprodukcyjnej instytucja kultury przekazuje wkład finansowy, którego źródłem jest dotacja celowa uzyskana od organizatora. Film będzie realizowany półtora roku. Instytucja kultury - jako strona współuprawniona - nabywa autorskie prawa majątkowe w proporcji wniesionego wkładu. Ma też wyłączne prawo do eksploatacji filmu, udzielania licencji i sublicencji. Czy ww. film będzie dla instytucji wartością niematerialną i prawną, czy produktem?

Film, o którym mowa w pytaniu, został wytworzony przez instytucję kultury we własnym zakresie w ramach umowy koprodukcji. W związku z tym autorskich praw majątkowych do tego filmu nie można zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli film będzie przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży innym podmiotom, to w księgach instytucji kultury stanowić będzie wyrób gotowy. Natomiast w sytuacji gdy będzie wykorzystywany również (albo wyłącznie) na potrzeby prowadzonej przez instytucję działalności, koszty jego wytworzenia wskazane jest odnieść w ciężar kosztów podstawowej działalności operacyjnej.

Koprodukcja to wspólne przedsięwzięcie produkcyjne kilku podmiotów. Jest to termin używany głównie w odniesieniu do produkcji filmowej, teatralnej, operowej itp. Jeżeli przedmiotem umowy koprodukcyjnej jest wspólna produkcja filmu, to na podstawie takiej umowy koproducent współfinansuje realizację (produkcję) filmu, ponosząc część kosztów wytworzenia. Film staje się wspólną własnością koproducentów, a autorskie prawa majątkowe przysługują koproducentom w częściach odpowiadających ich wkładowi w produkcję dzieła.

Natomiast w świetle art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności:

 • autorskie prawa majątkowe (w tym m.in.: programy komputerowe), prawa pokrewne, licencje, koncesje,
   
 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
   
 • know-how,
   
 • prawa majątkowe przyjęte do używania na podstawie umowy spełniającej warunki leasingu finansowego.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych.

Co istotne, jednym z warunków uznania składnika majątkowego za wartość niematerialną i prawną jest nabycie takiego składnika (wyjątek stanowią koszty zakończonych prac rozwojowych). Oznacza to, iż samego wyprodukowanego filmu (także w koprodukcji) - a dokładnie udziału w przysługujących autorskich prawach majątkowych - instytucja kultury nie może zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych.

Wyprodukowany film można zakwalifikować do produktów (wyrobów gotowych), jeśli będzie przeznaczony wyłącznie do późniejszej wielokrotnej odsprzedaży. W takiej sytuacji należy go wyceniać w sposób określony w art. 34 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

Jeśli jednak film będzie wykorzystywany również (albo wyłącznie) na potrzeby prowadzonej przez instytucję działalności statutowej, to koszty związane z jego wytworzeniem (odpowiadające wysokości wkładu finansowego przekazanego na pokrycie kosztów realizacji wspólnego przedsięwzięcia) wskazane jest - naszym zdaniem - odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej, poprzez ujęcie na koncie 40 "Koszty według rodzajów" i/lub koncie zespołu 5.

Ujęcie w księgach dotacji celowej uzyskanej na sfinansowanie kolejnych etapów filmu

Nasza instytucja kultury otrzymała od organizatora dotację celową na sfinansowanie kolejnych etapów filmu produkowanego w ramach umowy koprodukcyjnej. Jak taką dotację ująć w księgach rachunkowych?

W sytuacji opisanej w pytaniu dotację celową pozyskaną od organizatora na sfinansowanie kolejnych etapów filmu można ująć w księgach rachunkowych po stronie Wn konta 13-0 "Rachunek bieżący", w korespondencji ze stroną Ma konta 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Na podstawie regulacji określonych w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), podmiot tworzący instytucję kultury (zwany organizatorem) przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

 • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
   
 • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
   
 • celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Przez inwestycje należy przy tym rozumieć obszar działań, który ustawa o rachunkowości określa jako środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.

W zależności od przeznaczenia dotacji otrzymywanych od organizatora ewidencjonuje się je w księgach rachunkowych instytucji kultury jako:

 • przychody działalności podstawowej (statutowej) - w przypadku dotacji mających bezpośredni związek z działalnością statutową i będących jednym z bezpośrednich źródeł jej finansowania (dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej, dopłaty do cen sprzedaży biletów),
   
 • rozliczenia międzyokresowe przychodów - w przypadku dotacji na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych; kwoty zaliczone do tych rozliczeń zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych (art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości),
   
 • pozostałe przychody operacyjne - w przypadku pozostałych dotacji otrzymanych na cele inne niż dopłaty do cen sprzedaży oraz nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy o rachunkowości).

Zakładając, iż wytworzony przez pytającą instytucję film (tu: w koprodukcji) wykorzystywany będzie również (albo wyłącznie) na potrzeby prowadzonej działalności statutowej - w związku z czym koszty związane z jego wytworzeniem zostaną odniesione w ciężar kosztów działalności operacyjnej - otrzymaną od organizatora dotację celową na sfinansowanie tych kosztów wskazane jest zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.