Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w instytucji ...
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (508) z dnia 20.02.2020

Jesteśmy samorządową instytucją kultury. W 2016 r. otrzymaliśmy od gminy nieodpłatnie lokal oraz udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu. Prawo to ujęliśmy w księgach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. W 2019 r. otrzymaliśmy z gminy zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłatę za przekształcenie rozłożono na raty. Jak rozliczyć w księgach przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności? Jaką wartość gruntu ująć w księgach w przypadku zwolnienia nas z części opłaty za przekształcenie lub uzyskania bonifikaty w wysokości 99%? Jak zaksięgować zapłaconą już opłatę za przekształcenie dotyczącą 2019 r. i 2020 r.?

Skutki bilansowe przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu
nabytego nieodpłatnie w prawo własności

Ujęcie w księgach rachunkowych nabycia prawa własności gruntu zależy od sposobu nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu. Szczegółowe wyjaśnienia w tej kwestii zawarto w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11).

Jeśli jednostka uzyskała prawo użytkowania wieczystego gruntu nieodpłatnie i drugostronnie ujęła je jako rozliczenia międzyokresowe przychodów, to przy przekształceniu tego prawa w prawo własności gruntu nieumorzoną wartość początkową prawa użytkowania wieczystego odnosi w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a odpowiadającą jej nierozliczoną kwotę rozliczeń międzyokresowych przychodów ujmuje jako pozostałe przychody operacyjne (por. pkt 6.33 KSR nr 11).

Wartość początkową gruntu stanowi wówczas opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności powiększona o wszelkie koszty (np. opłaty sądowe czy notarialne) związane z przekształceniem poniesione do dnia przyjęcia gruntu do użytkowania na podstawie prawa własności. Prawo własności gruntów, ujęte uprzednio jako środek trwały mający postać prawa użytkowania wieczystego gruntu, nadal uznaje się za środek trwały, ale stanowi ono inny obiekt inwentarzowy, co wymaga odpowiedniego przekwalifikowania w ewidencji analitycznej środków trwałych (por. pkt 6.35 KSR nr 11).

Ewidencja księgowa przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu
nabytego nieodpłatnie w prawo własności

1. PK - opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Grunty),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".
2. LT - wyksięgowanie prawa użytkowania wieczystego gruntu z ewidencji bilansowej:
   a) dotychczasowe umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu:
      - Wn konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Prawo użytkowania wieczystego gruntu),
   b) nieumorzona wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Prawo użytkowania wieczystego gruntu),
   c) nierozliczona kwota rozliczeń międzyokresowych przychodów:
      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów"
         (w analityce: Prawo użytkowania wieczystego gruntów otrzymane nieodpłatnie),
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
3. PK - zwiększenie wartości początkowej gruntu o kwotę opłaty skarbowej:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe" (w analityce: Grunty),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Jeżeli jednostka wykazywała wcześniej w ewidencji pozabilansowej wartość gruntu jako "Obce środki trwałe", to po przyjęciu gruntu do ewidencji bilansowej środków trwałych wartość gruntu należy wyksięgować z ewidencji pozabilansowej.

Wartość początkowa gruntu w przypadku zwolnienia instytucji kultury z części
opłaty za przekształcenie lub uzyskania bonifikaty

Środki trwałe wprowadza się do ksiąg rachunkowych w ich wartości początkowej. W odniesieniu do środków trwałych pozyskanych w drodze kupna za ich wartość początkową przyjmuje się cenę nabycia zdefiniowaną w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Stosownie do treści tego przepisu, cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.

W przypadku zwolnienia instytucji kultury z części opłaty za przekształcenie lub uzyskania bonifikaty wskazane jest, naszym zdaniem, pomniejszyć wartość początkową gruntu ujętą na koncie 01 "Środki trwałe" odpowiednio o wartość opłaty, z której instytucja zostanie zwolniona, lub uzyskanej bonifikaty. Może to nastąpić zapisem: Wn konto 24, Ma konto 01.

Co ważne, w przypadku korekty wartości początkowej gruntu nie wystąpi konieczność korygowania kosztów amortyzacji. Należy bowiem pamiętać, iż - na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy o rachunkowości - grunty nie podlegają amortyzacji, z wyjątkiem gruntów służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową (przy czym są to wyłącznie odpisy dla celów bilansowych).

Ewidencja księgowa opłaty za przekształcenie, dotyczącej 2019 r. i 2020 r.

1. Wpłata przez instytucję kultury opłaty za przekształcenie, dotyczącej 2019 r. i 2020 r.:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Uwaga: Jeśli uzyskana przez instytucję bonifikata przekroczy wartość opłaty pozostałej do zapłaty, na koncie rozrachunkowym z urzędem gminy w zakresie dotyczącym opłaty za przekształcenie może powstać saldo Wn oznaczające nadpłatę.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.