Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (505) z dnia 1.01.2020

Otrzymaną od organizatora pożyczkę ujęto w księgach instytucji kultury na koncie pozostałych rozrachunków. W której pozycji bilansu wykazać pozostające na koniec roku obrotowego saldo Ma tego konta, odzwierciedlające wartość zobowiązania wobec organizatora z tytułu zaciągniętej pożyczki?

Udzieloną przez organizatora pożyczkę instytucja kultury powinna zaksięgować - pod datą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy - po stronie Ma konta 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Pożyczka od organizatora) w korespondencji ze stroną Wn konta 13-0 "Rachunek bieżący".

Pozostające na koniec roku obrotowego saldo Ma konta 24 "Pozostałe rozrachunki", odzwierciedlające wartość zobowiązania wobec organizatora z tytułu otrzymanej (zaciągniętej) pożyczki, wskazane jest zaprezentować w bilansie instytucji kultury sporządzonym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, jako zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek - w podziale na zobowiązania długoterminowe (poz. B.II.3 lit. a) i krótkoterminowe (poz. B.III.3 lit. a).

Przypomnijmy, iż instytucje kultury - jako osoby prawne - prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.). Instytucje kultury zobowiązane są do sporządzania sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia), a w przypadku instytucji kultury, której sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu, również z zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych (por. art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości), których zakres informacyjny określony został w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sporządzając to sprawozdanie finansowe należy pamiętać, iż zaciągnięte przez jednostkę pożyczki prezentuje się w bilansie w zależności od terminów ich spłaty w podziale na zobowiązania krótkoterminowe oraz długoterminowe. Do zobowiązań krótkoterminowych zalicza się przy tym te pożyczki lub ich części, które wymagają spłaty w roku następującym po dniu bilansowym. Do zobowiązań długoterminowych zalicza się natomiast tę cześć pożyczki, która według umowy wymaga spłaty w roku lub latach dalszych niż rok następujący po dniu bilansowym.

Saldo Ma konta 24, odzwierciedlające wartość zobowiązania wobec organizatora z tytułu otrzymanej (zaciągniętej) pożyczki, wskazane jest więc wykazać w pasywach bilansu sporządzonego według załącznika do ustawy o rachunkowości - w pozycji B.II.3 lit. a) "Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki" lub B.III.3 lit. a) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek - kredyty i pożyczki".

Należy przy tym pamiętać, iż zobowiązania wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, tzn. łącznie z odsetkami (por. art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, iż zobowiązania z tytułu pożyczki wykazuje się w pasywach bilansu łącznie z odsetkami dotyczącymi danego roku obrotowego, które nie zostały zapłacone do dnia bilansowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.