Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Ujęcie w księgach ośrodka pomocy społecznej opłaty za wydanie duplikatu ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ujęcie w księgach ośrodka pomocy społecznej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (499) z dnia 1.10.2019

Na rachunek bankowy ośrodka pomocy społecznej (samorządowej jednostki budżetowej) wpłynęła opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny. Jak zaksięgować taką wpłatę?

Zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny i pobierania opłat
za wydanie jej duplikatu

Zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań związanych z przyznawaniem karty zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390). W świetle przepisów tej ustawy:

 • kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej (art. 9 ust. 1),
   
 • przyznanie karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (art. 9 ust. 3),
   
 • karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej (art. 10 ust. 1),
   
 • karta jest co do zasady przyznawana bezpłatnie (art. 13 ust. 1), wydanie karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej (art. 13 ust. 1a),
   
 • wydanie duplikatu karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (art. 13 ust. 2),
   
 • wpływy z opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1a lub 2 ww. ustawy, stanowią dochód budżetu państwa (art. 13 ust. 6).

Przy czym - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (Mon. Pol. poz. 213) - od 1 marca 2019 r. wysokość opłaty za wydanie duplikatu karty wynosi 9,56 zł.

Ewidencja księgowa pobranej opłaty w ośrodku pomocy społecznej

Opłaty pobierane przez ośrodki pomocy społecznej (samorządowe jednostki budżetowe) za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny stanowią pobór dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Pobierając taką opłatę ośrodek pomocy społecznej przekazuje ją zatem w całości do budżetu macierzystego samorządu, a ten przekazuje na rachunek właściwego wojewody z potrąceniem 5% należnych dochodów jednostki samorządu terytorialnego (por. art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 ze zm.).

Ewidencja zdarzenia opisanego w pytaniu w księgach rachunkowych ośrodka pomocy społecznej odbywa się na zasadach analogicznych jak w przypadku dochodów własnych jednostki, tzn. przy zastosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 ze zm.), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie rachunkowości budżetowej.

Przypis należności z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny odbywa się na podstawie informacji z komórki merytorycznej jednostki odpowiedzialnej w tym zakresie. Może być to informacja na podstawie wzoru, określonego w instrukcji obiegu i kontroli dokumentacji finansowej.

Ewidencja księgowa opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

1. Przypis należności z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny:
      - Wn konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych",
      - Ma konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".
2. Wpływ opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny na rachunek bankowy ośrodka:
      - Wn konto 130 "Rachunek bieżący jednostki",
      - Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".
3. Odprowadzenie całości wpływów z tytułu powyższych dochodów w odpowiednich terminach na rachunek macierzystej jednostki samorządowej:
      - Wn konto 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych",
      - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki".
4. Przeksięgowanie wykonanych dochodów z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny na konto funduszu - zapis na dzień sporządzenia sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej:
      - Wn konto 800 "Fundusz jednostki",
      - Ma konto 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych".

Do pobieranej przez ośrodek pomocy społecznej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wskazane jest zastosować klasyfikację budżetową, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.). Naszym zdaniem, odpowiedni w tej sytuacji będzie dział 855 "Rodzina", rozdział 85503 "Karta dużej rodziny" i paragraf 069 "Wpływy z różnych opłat" (typowy dla opłat pobieranych przez jednostki administracji publicznej).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.