Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (494) z dnia 20.07.2019

Na jakich kontach w księgach urzędu gminy ujmuje się wygaśnięcie zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia?

Termin przedawnienia zobowiązania podatkowego

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Tak wynika z regulacji art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). Co istotne, przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje z mocy prawa bez konieczności wydawania w tym zakresie odrębnej decyzji.

Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego okresu zobowiązanie podatkowe wygasa (por. art. 59 § 1 pkt 9 Ordynacji podatkowej). Organ podatkowy nie ma prawa dochodzić wykonania nieuiszczonej daniny. Jest jednak wiele czynników, które powodują nierozpoczęcie, zawieszenie lub przerwanie, a przez to wydłużenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Przesłanki zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia określają przepisy art. 70 § 2-7 Ordynacji podatkowej. Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu w przypadku wydania decyzji o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej albo rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (art. 70 § 2 ww. ustawy). Bieg terminu przedawnienia przerywa natomiast m.in. ogłoszenie upadłości. Termin biegnie wówczas na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o ukończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 70 § 3 ww. ustawy). Inną przesłanką przerwania biegu terminu przedawnienia jest zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny (art. 70 § 4 ww. ustawy). Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu (art. 70 § 8 ww. ustawy).

Ewidencja księgowa wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia

Przedawnienie zobowiązania podatkowego powoduje automatycznie jego wygaśnięcie, zatem jednostka (tutaj urząd gminy) nie powinna wykazywać tego typu pozycji na koncie podatnika, lecz dokonać stosownych operacji w celu odpisania przedawnionego zobowiązania.

Wygaśnięcie zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia ewidencjonowane jest w księgach urzędu gminy, zapisem:
      - Wn konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych",
      - Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".

W myśl bowiem § 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 208, poz. 1375), odpisy należności z tytułu dochodów budżetowych księguje się na stronie Ma konta 221 w korespondencji ze stroną Wn konta 720.

Warto przy tym podkreślić, iż - stosownie do § 4 ust. 2 pkt 8 ww. rozporządzenia - do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku przedawnienia służą dokumenty informujące o przedawnieniu.

Przykład

I. Założenia:

W księgach urzędu gminy na koncie podatnika widnieje zaległość podatkowa z tytułu podatku od środków transportowych za 2013 r. w wysokości: 1.850 zł. Nie wystąpiły przesłanki zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia, w związku z czym zobowiązanie to przedawniło się z dniem 31 grudnia 2018 r. W księgach 2019 r. dokonano odpisania przedawnionego zobowiązania podatkowego.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - odpisanie przedawnionej zaległości podatkowej z tytułu podatku od środków transportowych za 2013 r. (w księgach 2019 r.) 1.850 zł 720 221

III. Księgowania:

Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.