Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Rozliczenie projektu polegającego na termomodernizacji budynku komendy Państwowej Straży ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie projektu polegającego na termomodernizacji budynku komendy Państwowej Straży Pożarnej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 3 (483) z dnia 1.02.2019

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (PSP) podpisała z NFOŚiGW umowę o dofinansowanie na realizację projektu "Termomodernizacja budynku komendy". Okres kwalifikowania wydatków zakończył się 30 września 2018 r. Końcowy wniosek o płatność został złożony na początku października 2018 r. Do obsługi finansowej projektu utworzono dwa rachunki bankowe (zaliczki i refundacje). W jakim czasie powinny być zamknięte rachunki bankowe i sporządzone OT dla inwestycji? Budynek, w którym przeprowadzono termomodernizację, jest w użytkowaniu komendy powiatowej PSP i ujęty w jej ewidencji pozabilansowej. Właścicielem budynku jest komenda wojewódzka PSP i to ona ma ten budynek w ewidencji bilansowej.

Z pytania wywnioskować można, iż na realizację projektu polegającego na termomodernizacji budynku komendy środki przekazywane były na rachunek bankowy jednostki w formie zaliczek na poczet przyszłych wydatków i w formie refundacji wydatków już poniesionych (zrealizowanych). Dlatego do obsługi finansowej tego projektu utworzone zostały dwa rachunki bankowe (zaliczki i refundacje).

Naszym zdaniem, zamknięcie rachunków bankowych wyodrębnionych do obsługi projektu może nastąpić dopiero po zakończeniu realizacji i ostatecznym rozliczeniu tego projektu.

Budynek, w którym przeprowadzono termomodernizację, o której mowa w pytaniu, jest w użytkowaniu komendy powiatowej PSP i ujęty został w jej ewidencji pozabilansowej. Właścicielem budynku jest komenda wojewódzka PSP i to ona ma ten budynek w ewidencji bilansowej.

Nakłady poniesione przez pytającą jednostkę (komendę powiatową PSP) na ulepszenie obcego środka trwałego oddanego jej w nieodpłatne użytkowanie (przez komendę wojewódzką PSP), stanowią odrębny obiekt środków trwałych jednostki, zwany ulepszeniem w obcym środku trwałym. Obiekt ten wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych (Wn konto 011 "Środki trwałe").

Według ustawy o rachunkowości, za środki trwałe przyjmuje się rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (zob. art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości). Wśród środków trwałych odrębną pozycję stanowią ulepszenia w obcych środkach trwałych. Składają się na nie prace wykonywane w obcym obiekcie i ponoszone na ten obiekt nakłady, pod warunkiem że spełniają one definicję ulepszenia, tj. przebudowy, rozbudowy, modernizacji lub rekonstrukcji. Ulepszenia w obcych środkach trwałych stanowią oddzielne obiekty inwentarzowe środków trwałych. Nakłady na ulepszenie nie mogą w tym przypadku zwiększyć wartości obiektu, gdyż figuruje on w księgach rachunkowych właściciela, a nie użytkownika. Wstępnie wszelkie nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego gromadzi się po stronie Wn konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)". Dopiero po zakończeniu prac (tutaj: związanych z termomodernizacją budynku komendy) do ewidencji środków trwałych wprowadza się odrębny obiekt inwentarzowy w postaci ulepszenia w obcym środku trwałym.

Wprowadzenie ulepszenia w obcym środku trwałym do ewidencji środków trwałych

 

1. OT - przyjęcie środka trwałego do używania:
      - Wn konto 011 "Środki trwałe" (w analityce: Ulepszenie w obcym
         środku trwałym - termomodernizacja budynku komendy),
      - Ma konto 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)".

Ustawa o rachunkowości nie określa wprost momentu przyjęcia środka trwałego do używania i wprowadzenia do ewidencji środków trwałych. Definicja środka trwałego, zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, mówi jedynie o tym, że przyjęcia środka trwałego do używania jednostka może dokonać wtedy, gdy jest on kompletny i zdatny do użytku.

Dokumentem sporządzanym w celu wprowadzenia środka trwałego do używania jest dowód "OT - Przyjęcie środka trwałego", który powinien spełniać wymagania dla dowodu księgowego określone w art. 21 ustawy o rachunkowości. Co istotne, dokumentem potwierdzającym zakończenie inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku, w oparciu o który sporządza się dowód OT, może być protokół odbioru prac (protokół zdawczo-odbiorczy). Protokół ten sporządzany jest po zakończeniu całości prac. Jest on podpisywany przez stronę odbierającą i wykonującą prace.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.