Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Czy zapłata odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy zapłata odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (473) z dnia 1.09.2018

Jesteśmy samorządową jednostką oświatową. Po kontroli przeprowadzonej przez ZUS dokonaliśmy korekt dokumentów rozliczeniowych i zostały nam naliczone odsetki. Czy jest to naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Sam fakt nieopłacenia w terminie składek ZUS lub opłacenia ich w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia jest uznawany za szkodliwy dla finansów publicznych i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dodatkowo, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest działanie polegające na nieterminowym regulowaniu zobowiązań, powodujące uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za zwłokę.

W świetle art. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458), naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nieopłacenie w terminie - albo opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia - składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 1 tej ustawy, niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności, jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Przy czym nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych zaniechanie dotyczące obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zapłata odsetek lub oprocentowanie są związane z czynnościami mającymi na celu ustalenie zasadności zwrotu tych należności (por. art. 16 ust. 2 ww. ustawy).

Konieczne jest jednak w tej sytuacji uwzględnienie art. 26 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie z tym przepisem, nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych działanie lub zaniechanie określone w art. 5-16 tej ustawy, którego przedmiotem są środki finansowe w wysokości nieprzekraczającej jednorazowo, a w przypadku więcej niż jednego działania lub zaniechania - łącznie w roku budżetowym kwoty minimalnej.

Kwotą minimalną jest przy tym kwota przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłoszonego przez prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W 2018 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa wyżej, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, wynoszące: 3.161,77 zł.

Warto w tym miejscu przytoczyć orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych z 12 maja 2016 r. (sygn. akt BDF1.4800.6.2016), w którym wskazano, że "(...) kwota minimalna, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, dotyczy kwoty odsetek od nieuregulowanych w terminie zobowiązań w rozumieniu art. 16 ust. 1 ustawy. Skoro ustalono, że kwota ta wyniosła łącznie w roku budżetowym 2.195,01 zł, a więc była niższa od kwoty minimalnej, to w konsekwencji należało przyjąć, że czyn zarzucony Obwinionemu nie stanowi - na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy - naruszenia dyscypliny finansów publicznych (...)".

Przypominamy, iż odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań publicznoprawnych (w tym wobec ZUS) podlegają zaliczeniu do kosztów finansowych i w związku z tym ujmowane są w ewidencji księgowej jednostki budżetowej na stronie Wn konta 751 "Koszty finansowe". Ich księgowanie odbywa się w korespondencji z kontem pozostałych rozrachunków publicznoprawnych, zapisem:

       - Wn konto 751 "Koszty finansowe",
       - Ma konto 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

Z kolei sama zapłata takich odsetek do ZUS ewidencjonowana jest zapisem:

       - Wn konto 229 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
       - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.