Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Odprawa wypłacana nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Odprawa wypłacana nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (471) z dnia 1.08.2018

Nasza szkoła jest zobowiązana do wypłaty nauczycielowi odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. Jak zaksięgować tę odprawę? W jakim paragrafie ująć taki wydatek?

art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) wynika, iż dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem w razie:

 • całkowitej bądź częściowej likwidacji szkoły,
   
 • zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania, które uniemożliwiłyby dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie tych przepisów jest równoznaczne z obowiązkiem wypłacenia odprawy finansowej. Jej wysokość uzależniona jest jednak od formy zatrudnienia nauczyciela. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy ze wskazanych wcześniej przyczyn, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (por. art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela). Natomiast nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzyma odprawę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474 ze zm.). Odprawa nauczyciela uzależniona jest wówczas od okresu pracy (stażu) w danej szkole (placówce) i wynosi równowartość:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku gdy nauczyciel był zatrudniony w danej szkole krócej niż 2 lata,
   
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku gdy nauczyciel był zatrudniony w danej szkole od 2 do 8 lat,
   
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku gdy nauczyciel był zatrudniony w danej szkole ponad 8 lat.

W księgach rachunkowych wartość odprawy wypłacanej nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela wskazane jest odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej, poprzez ujęcie jej na koncie 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia", zapisem:
      - Wn konto 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
      - Ma konto 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

Jeśli zaś chodzi o klasyfikację budżetową odprawy należnej nauczycielowi na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela, to wskazane jest wypłacić ją z paragrafu 302 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń".

Jak wynika bowiem z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), paragraf 302 obejmuje wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności np. określone ustawowo: odprawy pieniężne, odszkodowania, rekompensaty lub inne świadczenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.