Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe w księgach zakładu budżetowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (467) z dnia 1.06.2018

Jesteśmy samorządową jednostką organizacyjną (zakładem budżetowym). W styczniu 2018 r. złożyliśmy korektę CIT-8 za 2016 r. Z tego tytułu urząd skarbowy zwrócił nam w kwietniu 2018 r. kwotę nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych. Jak zaksięgować ten zwrot?

Do ewidencji podatku dochodowego od osób prawnych w księgach samorządowego zakładu budżetowego służy konto 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy". Zgodnie z wytycznymi wynikającymi z załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej, konto to służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego oraz nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową. Na stronie Wn konta 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, w korespondencji z kontem 225 "Rozrachunki z budżetami". Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. W końcu roku budżetowego saldo konta 870 podlega przeniesieniu na stronę Wn konta 860 "Wynik finansowy" (kwota podatku dochodowego należnego za dany rok, ujęta na koncie 870, powinna odpowiadać kwocie wynikającej z rocznego zeznania podatkowego).

Ewidencja podatku dochodowego od osób prawnych

1. PK - zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w trakcie roku obrotowego:
      - Wn konto 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające
         wynik finansowy",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami".
2. WB - zapłata zobowiązania wobec urzędu skarbowego w terminie wymaganym przepisami podatkowymi:
      - Wn konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
      - Ma konto 131 "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych".
3. PK - przeniesienie kwoty podatku dochodowego na dzień bilansowy na konto 860:
      - Wn konto 860 "Wynik finansowy",
      - Ma konto 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające
         wynik finansowy".

Jak wynika z pytania w styczniu 2018 r. samorządowy zakład budżetowy złożył korektę CIT-8 za 2016 r. W wyniku tej korekty powstała nadwyżka wpłaconego podatku dochodowego (nadpłata), którą urząd skarbowy zwrócił na konto zakładu. Korektę zawyżonego podatku dochodowego za poprzednie lata można wprowadzić do ksiąg rachunkowych roku, w którym wykryto błąd i skorygowano zeznanie (tutaj: do ksiąg 2018 r.).

Ewidencja korekty podatku dochodowego i zwrotu nadpłaty podatku

1. PK - nadwyżka podatku dochodowego z tytułu złożonej korekty zeznania podatkowego za lata poprzednie (tutaj: za 2016 r.):
      - Wn konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
      - Ma konto 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające
         wynik finansowy".
2. WB - zwrot nadpłaconej kwoty podatku na rachunek bankowy zakładu:
      - Wn konto 131 "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami".

Kwota nadwyżki podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe (tutaj: za 2016 r.) wpłynie na wynik finansowy roku, w którym zakład złożył korektę zeznania podatkowego (tutaj: na wynik finansowy 2018 r.).

Przykład

I. Założenia:

 1. W styczniu 2018 r. samorządowy zakład budżetowy złożył korektę CIT-8 za 2016 r. W wyniku tej korekty powstała nadwyżka wpłaconego podatku dochodowego (nadpłata) w kwocie: 9 zł.
   
 2. W kwietniu 2018 r. urząd skarbowy zwrócił nadpłacony podatek na rachunek bieżący zakładu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - korekta podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 r. (na podstawie złożonej korekty zeznania) 9 zł 225 870
2. WB - wpływ nadpłaconej kwoty podatku na rachunek bieżący zakładu 9 zł 131 225

III. Księgowania:


W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć zwrot nadpłaconego w poprzednich latach podatku dochodowego od osób prawnych? Czy odpowiedni będzie paragraf 097?

Przepisy art. 39 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zobowiązują jednostki sektora finansów publicznych, a zatem i samorządowe zakłady budżetowe, do klasyfikowania dochodów i wydatków publicznych według działów i rozdziałów - określających rodzaj działalności oraz paragrafów - określających rodzaj dochodu lub wydatku. Szczegółowe zasady ww. klasyfikacji określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Zwrot nadpłaconego w poprzednich latach podatku dochodowego od osób prawnych wskazane jest - naszym zdaniem - ująć w paragrafie 094 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych", a nie w paragrafie 097 "Wpływy z różnych dochodów".

Przypomnijmy, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 2294). Zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem dotyczyły m.in. wyodrębnienia z paragrafu 097 "Wpływy z różnych dochodów" nowych paragrafów dochodów, tzn. paragrafów:

 • 093 "Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych",
   
 • 094 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych",
   
 • 095 "Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów".

Powyższego wyodrębnienia dokonano w związku z zastrzeżeniami Najwyższej Izby Kontroli dotyczącymi zbyt dużych kwot dochodów ujmowanych w paragrafie 097 i niedostatecznie precyzyjnej informacji w zakresie źródeł dochodów budżetu państwa, co stanowi ograniczenie przejrzystości finansów publicznych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.