Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Kradzież sprzętu ujętego w ewidencji środków trwałych jednostki oświatowej

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kradzież sprzętu ujętego w ewidencji środków trwałych jednostki oświatowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (466) z dnia 20.05.2018

W jednostce oświatowej (szkole działającej jako samorządowa jednostka budżetowa) podczas włamania skradziono sprzęt ujęty w ewidencji środków trwałych (umarzany w czasie). Jak ująć w księgach rachunkowych tę kradzież oraz odszkodowanie otrzymane od zakładu ubezpieczeń?

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, wydatki związane z likwidacją szkody, o której mowa w pytaniu, oraz poniesione w składnikach majątku straty (w tym przypadku wartość nieumorzoną skradzionego sprzętu stanowiącego środek trwały jednostki) zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych (konto 761). Natomiast otrzymane odszkodowanie zarachowuje się do pozostałych przychodów operacyjnych (konto 760).

Warto również przypomnieć, iż - na mocy art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), wpłaty z tytułu odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie mogą gromadzić na wyodrębnionym rachunku dochodów, o ile w uchwale o utworzeniu takiego rachunku dochody tego typu zostały wskazane jako źródło dochodów jednostki. Środki uzyskane tytułem odszkodowania za poniesioną stratę jednostka może wówczas przeznaczyć na cele wskazane przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie - w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911) - do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, w szczególności z tytułu: spadków, zapisów, darowizn, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej i przeznaczonych na finansowanie jednostki (z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń osobowych), służy konto 132 "Rachunek dochodów jednostek budżetowych".

Natomiast w sytuacji, gdy pytająca jednostka nie posiada takiego rachunku (lub jeśli dochody tego typu nie zostały wskazane jako źródło dochodów), otrzymane tytułem odszkodowania środki stanowią dochody budżetu i jako takie odprowadzane są na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego (organu prowadzącego). Powyższe wynika z treści art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Ujęcie w księgach rachunkowych operacji związanych z kradzieżą sprzętu (środka trwałego) oraz otrzymaniem odszkodowania - w zależności od tego czy dochody tego typu gromadzone są na rachunku bieżącym, czy na wydzielonym rachunku dochodów jednostki budżetowej - może przebiegać w sposób przedstawiony na poniższych przykładach liczbowych.

Przykład

Ewidencja księgowa kradzieży sprzętu i otrzymanego odszkodowania
gromadzonego na wydzielonym rachunku dochodów

I. Założenia:

 1. W wyniku włamania do samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność oświatową, skradziony został sprzęt ujęty w ewidencji środków trwałych (umarzany w czasie). Wartość początkowa skradzionego sprzętu wynosiła: 7.300 zł, a dotychczasowe umorzenie: 4.800 zł.
   
 2. Kradzież sprzętu potwierdzono protokołem policji. W związku z dokonaną kradzieżą zakład ubezpieczeń przyznał jednostce odszkodowanie w wysokości: 3.400 zł.
   
 3. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podjął uchwałę o gromadzeniu środków uzyskiwanych tytułem odszkodowania za utracone lub uszkodzone mienie na wydzielonym rachunku dochodów.
   
 4. Kwota przyznanego odszkodowania wpłynęła na wydzielony rachunek dochodów jednostki.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - wyksięgowanie skradzionego sprzętu z ewidencji środków trwałych:      
   a) kwota dotychczasowego umorzenia 4.800 zł 071 011
   b) wartość nieumorzona: 7.300 zł - 4.800 zł =  2.500 zł 761 011
2. PK - zarachowanie przyznanego jednostce odszkodowania (na podstawie decyzji otrzymanej od zakładu ubezpieczeń) 3.400 zł 240 760
3. WB - wpływ odszkodowania na wydzielony rachunek dochodów jednostki 3.400 zł 132 240

III. Księgowania:

Ewidencja księgowa kradzieży sprzętu i otrzymanego odszkodowania gromadzonego na wydzielonym rachunku dochodów


Przykład

Ewidencja kradzieży sprzętu i otrzymanego odszkodowania gromadzonego
na rachunku bieżącym

I. Założenia:

 1. W wyniku włamania do jednostki oświatowej skradziony został laptop ujęty w ewidencji środków trwałych (umarzany w czasie). Wartość początkowa skradzionego sprzętu wynosiła: 5.200 zł, a dotychczasowe umorzenie: 1.560 zł.
   
 2. Kradzież laptopa potwierdzono protokołem policji. W związku z dokonaną kradzieżą zakład ubezpieczeń przyznał jednostce odszkodowanie w wysokości: 3.100 zł.
   
 3. Jednostka nie posiada wydzielonego rachunku dochodów. Kwota przyznanego odszkodowania wpłynęła na rachunek bieżący jednostki.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. LT - wyksięgowanie skradzionego sprzętu z ewidencji środków trwałych:      
   a) kwota dotychczasowego umorzenia 1.560 zł 071 011
   b) wartość nieumorzona: 5.200 zł - 1.560 zł =  3.640 zł 761 011
2. PK - zarachowanie przyznanego jednostce odszkodowania (na podstawie decyzji otrzymanej od zakładu ubezpieczeń) 3.100 zł 240 760
3. WB - wpływ odszkodowania na rachunek bieżący jednostki 3.100 zł 130 240
4. WB - odprowadzenie zrealizowanych dochodów budżetowych na rachunek budżetu 3.100 zł 222 130
5. PK - przeksięgowanie zrealizowanych dochodów budżetowych na podstawie okresowego sprawozdania budżetowego (Rb-27S) 3.100 zł 800 222

III. Księgowania:

Ewidencja kradzieży sprzętu i otrzymanego odszkodowania gromadzonego na rachunku bieżącym

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.