Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Ewidencja i klasyfikacja wydatków z tytułu zakupu nagród rzeczowych dla ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ewidencja i klasyfikacja wydatków z tytułu zakupu nagród rzeczowych dla uczniów szkoły podstawowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 15 (447) z dnia 1.08.2017

Jesteśmy szkołą podstawową (jednostką budżetową). Na koniec roku szkolnego przekazaliśmy najzdolniejszym uczniom nagrody rzeczowe w postaci książek i albumów. Jak zaksięgować zakup tych książek i albumów? Do jakiego paragrafu zakwalifikować ten wydatek?

W księgach rachunkowych szkoły podstawowej (jednostki budżetowej) zakup nagród rzeczowych dla najzdolniejszych uczniów można ująć, na podstawie otrzymanej faktury, zapisem:

 

      - Wn konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".

Wydatek związany z zakupem książek i albumów, które nie będą przez szkołę wykorzystywane podczas prowadzonych zajęć dydaktycznych, lecz zostały wydane uczniom jako nagrody, wskazane jest ująć w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" z właściwą czwartą cyfrą.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), w paragrafie 421 "Zakup materiałów i wyposażenia" ujmuje się zakup materiałów i wyposażenia związany z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek, w tym m.in.: leków i środków opatrunkowych na wyposażenie apteczek, prasy. Natomiast nie zalicza się do tego paragrafu zakupów dóbr przekazywanych osobom fizycznym w ramach deputatów i innych świadczeń w naturze dokonywanych z wydatków osobowych oraz zakupu środków żywności.

Wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych dla uczniów nie zostały co prawda wymienione wprost w wyjaśnieniach do paragrafu 421, jednak wyodrębnione w ramach tego paragrafu poszczególne pozycje wydatków stanowią katalog otwarty. Naszym zdaniem, w paragrafie tym wskazane jest ujmować zakupy nagród rzeczowych dla uczniów, w tym zarówno dla najzdolniejszych za wybitne osiągnięcia w nauce, jak też za osiągnięcia w konkursach szkolnych, olimpiadach i turniejach.

Czy wydatki na zakup nagród dla uczniów stanowią wydatki strukturalne?

Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczniów, w tym za dobre wyniki w nauce, nie stanowią wydatków strukturalnych, gdyż nie służą realizacji celów strukturalnych.

Wydatki strukturalne to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania), określonych i opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 44, poz. 255). Wydatkami strukturalnymi są jedynie te wydatki, które będąc sfinansowane ze środków krajowych, służą jednocześnie realizacji konkretnych celów wskazanych w kodach klasyfikacji wydatków strukturalnych (wymienionych w ww. rozporządzeniu).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60