Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (442) z dnia 20.05.2017

Jesteśmy jednostką budżetową obsługującą dysponenta części budżetowej. Przekazaliśmy dotację podmiotową jednostce, której podmiotem tworzącym jest minister. Jak w księgach rachunkowych naszej jednostki ująć i rozliczyć tę dotację?

Definicja dotacji zawarta została w art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.). Przepis ten stanowi, że przez dotacje rozumie się podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Dotacje dzielą się na celowe, przedmiotowe i podmiotowe.

Dotacje podmiotowe obejmują - w myśl zapisów art. 131 ustawy o finansach publicznych - środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. Dotacje podmiotowe przekazywane są jednostkom sektora finansów publicznych niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi. O uprawnieniu do ich otrzymania decydują przepisy ustaw dotyczących zasad gospodarki finansowej danego podmiotu.

Przykładem może być dotacja podmiotowa przekazywana przez podmiot tworzący (organizatora) instytucje kultury na podstawie art. 28 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862). Z przepisów tych wynika, że organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów.

Do ewidencji dotacji w księgach rachunkowych jednostki budżetowej służy konto 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich", zawarte w załączniku nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej. Z opisu do konta 224 wynika, że służy ono do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące płatności z budżetu środków europejskich. Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji z kontem 130 "Rachunek bieżący jednostki". Na stronie Ma tego konta ujmuje się m.in. wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone w korespondencji z kontem 810 "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje".

Przekazanie i rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych jednostki udzielającej dotacji następuje, co do zasady, w postaci następujących zapisów:

   1) przekazanie dotacji (WB):
      - Wn konto 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych
          oraz płatności z budżetu środków europejskich",
      - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki",
   2) wartość dotacji uznanych za rozliczone lub wykorzystane
        na podstawie dokumentów otrzymanych od dotowanego podmiotu:
      - Wn konto 810 "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków
         europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje"; saldo konta 810
         przeksięgowywane jest, w końcu roku, na konto 800 "Fundusz jednostki",
      - Ma konto 224 "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności
         z budżetu środków europejskich".

Wszystkie środki publiczne, w szczególności udzielane w formie dotacji, podlegają rozliczeniu (księgowanie odbywa się w sposób podany w ww. pkt 2). Nie dotyczy to jednak dotacji podmiotowych, które przekazywane są - jak sama nazwa wskazuje - dla podmiotu dotowanego na sfinansowanie lub dofinansowanie działalności bieżącej. Powstaje zatem wątpliwość jak w tym przypadku rozliczyć saldo konta 224 - czy powstała należność może zostać "spisana", czy też należy ją wykazywać w księgach rachunkowych, a w konsekwencji i w sprawozdaniu finansowym (aktywach bilansu); jeżeli tak, to jak długo.

Dotacje podmiotowe - jako dotacje dla podmiotu - nie podlegają rozliczeniu. Zatem jednostka dotująca może przyjąć rozwiązanie polegające na potraktowaniu dotacji podmiotowej w dacie jej przekazania jako dotacji rozliczonej. W tym przypadku zapisy na kontach 224 (Ma) oraz 810 i 800 dokonywane są w tej samej kwocie co przekazana wysokość środków dotacji podmiotowej. Jednostka może również przyjąć rozwiązanie polegające na ewidencji przekazanej dotacji podmiotowej bezpośrednio w korespondencji z kontem 810 (z pominięciem konta 224).

Przyjęte przez jednostkę rozwiązanie ewidencyjne w zakresie dotacji podmiotowej powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w dokumentacji opisującej stosowane przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.