Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Klasyfikacja budżetowa wydatku na usługę utylizacji odpadów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Klasyfikacja budżetowa wydatku na usługę utylizacji odpadów

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Jesteśmy jednostką budżetową (szkołą). Do jakiego paragrafu powinniśmy zaklasyfikować wydatek na usługę utylizacji odpadów (odczynników chemicznych)? Nie jest to stała opłata za gospodarowanie odpadami.

Ponoszone przez jednostkę wydatki na usługę utylizacji odpadów (odczynników chemicznych) wskazane jest klasyfikować w paragrafie 430, jako zakup usług pozostałych.

załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.) wymieniono jakie w szczególności wydatki na zakup usług obejmuje paragraf 430 "Zakup usług pozostałych" (z wyjątkiem: usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410 i 417, oraz usług wymienionych w paragrafach: 426 do 429, 432 do 440, 461 do 463 i 470).

Wydatki na utylizację odpadów (odczynników chemicznych) nie zostały co prawda wymienione wprost w wyjaśnieniach do paragrafu 430, jednak wyodrębnione w ramach tego paragrafu poszczególne pozycje wydatków stanowią katalog otwarty. Naszym zdaniem, w paragrafie tym mogą być też ujmowane wydatki obejmujące utylizację odpadów.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60