Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Klasyfikacja paragrafowa wydatków na okresowe przeglądy gaśnic
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na okresowe przeglądy gaśnic

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016

Jesteśmy domem pomocy społecznej (jednostką budżetową). Do jakiego paragrafu zaklasyfikować wydatki ponoszone na okresowe przeglądy gaśnic?

Wydatki związane z okresowymi przeglądami gaśnic, które stanowią kontrolę sprawności technicznej urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej, wskazane jest ująć w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych" z właściwą czwartą cyfrą.

Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.), właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest zobowiązany m.in. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, a także zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie. Warto też zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719). Z przepisu tego wynika, że urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku, z uwzględnieniem zasad i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Należy przy tym pamiętać, iż sam przegląd gaśnic nie polega na przywróceniu ich wartości użytkowej, a stanowi jedynie kontrolę sprawności technicznej urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej. Taka usługa powinna być klasyfikowana w paragrafie 430 "Zakup usług pozostałych" (z odpowiednią czwartą cyfrą). Jeśli jednak poza czynnością polegającą na przeglądzie technicznym gaśnic dokonano również innych czynności, np. wymiany proszku w gaśnicach, napraw i konserwacji, to wydatki te wskazane byłoby ująć w paragrafie 427 "Zakup usług remontowych" (z właściwą czwartą cyfrą). Z regulacji zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), wynika bowiem iż paragraf 427 obejmuje wydatki na zakup usług remontowych (z wyjątkiem wydatków na zakup usług świadczonych przez osoby fizyczne, objętych paragrafami: 401 do 403, 405, 406, 408 do 410, 417 i 434), w szczególności:

  • usługi obce o charakterze przemysłowym, polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, środków transportu, urządzeń, sprzętu,
     
  • usługi budowlano-montażowe, w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji oraz założeń projektowych,
     
  • usługi w zakresie remontów dróg.

W praktyce w paragrafie tym ujmuje się również m.in. wydatki na naprawę i konserwację sprzętu przeciwpożarowego.

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60