Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Ujęcie zaległości czynszowej oraz jej odpracowania w księgach rachunkowych ...
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ujęcie zaległości czynszowej oraz jej odpracowania w księgach rachunkowych urzędu miasta

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (417) z dnia 1.05.2016

Nasze miasto wynajmuje lokale mieszkalne osobom fizycznym, które w zamian zobowiązane są do uiszczania czynszu. Często - z uwagi na trudną sytuację finansową najemców - czynsz nie jest regulowany. Miasto rozpoczęło zatem wdrażanie procedury umożliwiającej odpracowanie czynszu poprzez wykonywanie m.in. prac porządkowych. Osoby wyznaczone do takich prac będą je wykonywać na zasadzie świadczeń rzeczowych w oparciu o umowę zawartą z miastem. Nie otrzymają one wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Jak ująć powstałe zaległości czynszowe oraz odpracowanie czynszu w księgach rachunkowych urzędu miasta?

Samorządowa jednostka budżetowa, w jakiej działa urząd miasta, zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).

Ewidencja należnych miastu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych od osób fizycznych dokonywana jest z wykorzystaniem kont ujętych w załączniku nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do ww. rozporządzenia. Jak wynika z opisu do konta 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych" na stronie Wn tego konta ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Natomiast na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności. Co do zasady konto to koresponduje z kontem wynikowym (przychodowym) 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Służy ono do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych.

Uwzględniając powyższe regulacje prawne oraz informacje zawarte w treści pytania przypisu należności z tytułu czynszu należy dokonać w księgach urzędu miasta, zapisem:

       - Wn konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych",
       - Ma konto 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

W sytuacji uznania należności za nieściągalną, tj. wystąpienia przesłanek określonych w art. 35b ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości (dłużnik zalega z zapłatą należności), jednostka powinna dokonać odpisu aktualizującego wartość tej należności, zapisem:

       - Wn konto 761 "Pozostałe koszty operacyjne",
       - Ma konto 290 "Odpisy aktualizujące należności".

W przypadku gdy najemca odpracuje zaległość czynszową, a fakt ten zostanie udokumentowany np. protokołem odbioru wykonanych prac potwierdzonym przez upoważnionego pracownika urzędu miasta i zostanie umorzona należność czynszowa, powinno nastąpić odpisanie z ksiąg rachunkowych należności od najemcy. Można tego dokonać zapisem:

       - Wn konto 290 "Odpisy aktualizujące należności",
       - Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.