Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego. Jak zaksięgować wpływ na rachunek budżetu nadwyżki środków obrotowych otrzymanej od samorządowego zakładu budżetowego?

Ujęcie w księgach budżetu wpływu nadwyżki środków obrotowych (od podległych samorządowych zakładów budżetowych) powinno nastąpić z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

Wpływ na rachunek budżetu nadwyżki środków obrotowych otrzymanej od samorządowego zakładu budżetowego księgowany jest zapisem:
      - Wn konto 133 "Rachunek budżetu",
      - Ma konto 901 "Dochody budżetu".

Należy przy tym pamiętać, iż pod datą ostatniego dnia roku obrotowego zrealizowane (osiągnięte) z tego tytułu dochody - jako saldo konta 901 - przenoszone są na konto 961 "Wynik wykonania budżetu". Odbywa się to zapisem: Wn konto 901, Ma konto 961.


Czy takie wpływy zaklasyfikować do paragrafu 237?

Tak. Wpływ do budżetu środków otrzymanych od samorządowego zakładu budżetowego tytułem wpłaty nadwyżki środków obrotowych wskazane jest klasyfikować w paragrafie 237 "Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60