Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Zwrot dotacji w części dotyczącej VAT odliczonego w księgach instytucji ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zwrot dotacji w części dotyczącej VAT odliczonego w księgach instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (320) z dnia 20.04.2012

Instytucja kultury otrzymała w 2011 r. dotację na realizację wystawy. Rozliczając projekt okazało się, że instytucja musi zwrócić kwotę podatku VAT, odzyskanego za towar i usługi sfinansowane dotacją. Jak zaksięgować zwracany VAT?

Z pytania wynika, że ze środków pochodzących z dotacji otrzymanej przez instytucję kultury, opłacone zostały zobowiązania w kwotach brutto (łącznie z VAT). Jednocześnie - w związku z tym, że instytucja ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od dokonywanych zakupów - udzielona dotacja podlega zwrotowi do budżetu w części dotyczącej odliczonej kwoty VAT.

Należy jednocześnie przypomnieć, że w sytuacji, gdy środki otrzymane w ramach dotacji mają bezpośredni związek z działalnością statutową i stanowią jedno z bezpośrednich źródeł finansowania podstawowej działalności operacyjnej instytucji kultury, dotację taką zalicza się do przychodów z podstawowej działalności operacyjnej (statutowej). Wpływ dotacji, o której mowa w pytaniu, może zostać ujęty w księgach instytucji kultury, zapisem:
 

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" 
         (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą).

Naszym zdaniem zwrot dotacji w części dotyczącej VAT można zaksięgować jako zmniejszenie przychodów działalności statutowej, zapisem:
 

      - Wn konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" 
        (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Czy zmniejszenia przychodów działalności statutowej należy dokonać również wtedy, gdy rozliczenie projektu i zwrot pieniędzy nastąpiły w styczniu 2012 r.?
 

Na ujęcie w księgach rachunkowych zwrotu dotacji ma wpływ to czy rozliczenie projektu nastąpiło jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2011 r., czy też dopiero po jego zatwierdzeniu.

W przypadku gdy rozliczenie projektu i zwrot dotacji w części dotyczącej VAT nastąpiły dopiero w styczniu 2012 r., ale jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2011 r., zmniejszenia uzyskanych w 2011 r. przychodów podstawowej działalności operacyjnej (statutowej) dokonuje się w księgach 2011 r., zapisem:
 

      - Wn konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)" 
        (w analityce: Dotacja na działalność bieżącą),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Zwrot dotacji księgowany będzie w księgach roku 2012, zapisem:
 

      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Jeśli jednak rozliczenie projektu nastąpi po zamknięciu ksiąg rachunkowych i sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r., to uwzględnić należy postanowienia art. 54 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o rachunkowości. W sytuacji gdy rozliczenie projektu nastąpiło po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r., zwrot dotacji w części dotyczącej VAT zostanie ujęty w księgach 2012 r., zapisem:
 

      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60