Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Zmiana wymiaru czasu pracy a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana wymiaru czasu pracy a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 5 (1012) z dnia 10.02.2019

Pracownikowi wypłacony będzie ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący za rok ubiegły i bieżący. Jak obliczyć jego wysokość, jeśli osobie tej w roku bieżącym zmieniony został wymiar czasu pracy - z pełnego etatu na pół?

Ekwiwalent urlopowy pracownika niepełnoetatowego powinien być liczony według ogólnie obowiązujących zasad, ale z zastosowaniem proporcjonalnie zmniejszonego współczynnika urlopowego.

Sposób liczenia ekwiwalentu urlopowego określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. nr 2, poz. 14 ze zm.), dalej: rozporządzenia urlopowego.

Pierwszym krokiem jest ustalenie podstawy wymiaru ekwiwalentu, do której:

 • składniki wynagrodzenia określone stałą miesięczną stawką przyjmuje się w wysokości należnej w miesiącu nabycia uprawnień do ekwiwalentu, a więc w tym przypadku w kwocie przysługującej pracownikowi po zmniejszeniu etatu (§ 15 rozporządzenia urlopowego),
   
 • składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc przyjmuje się w średniej wysokości wypłaconej w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (§ 16 rozporządzenia urlopowego),
   
 • składniki zmienne przysługujące za okresy dłuższe niż jeden miesiąc przyjmuje się w średniej wysokości wypłaconej w okresie dwunastu miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio miesiąc nabycia uprawnień do ekwiwalentu (§ 17 rozporządzenia urlopowego).

W podstawie ekwiwalentu nie uwzględnia się wynagrodzeń i innych świadczeń wymienionych w § 6 rozporządzenia urlopowego.

Jeżeli w okresie branym pod uwagę przy obliczeniach podstawy ekwiwalentu za urlop pracownikowi nie przysługiwały składniki zmienne wynagrodzenia przez pełen lub pełne miesiące kalendarzowe, do obliczeń należy przyjąć najbliższe miesiące, za które wynagrodzenie takie przysługiwało. Jeżeli natomiast nieobecność pracownika trwała niepełny miesiąc, w związku z czym otrzymał niższe wynagrodzenie zmienne, należy je uzupełnić. W tym celu faktycznie wypłacone wynagrodzenie zmienne dzieli się przez liczbę dni pracy, za które przysługiwało, a następnie otrzymany wynik mnoży przez liczbę dni, jakie pracownik przepracowałby w ramach normalnego czasu pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Kolejnym krokiem jest obliczenie przysługującego pracownikowi ekwiwalentu za urlop. W tym celu:

 • dzielimy jego podstawę, a więc sumę miesięcznych wynagrodzeń (stałych i zmiennych) przez współczynnik urlopowy obowiązujący w roku kalendarzowym, w którym następuje wypłata ekwiwalentu,
   
 • dzielimy tak otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu przez liczbę odpowiadającą dobowej normie czasu pracy obowiązującej pracownika,
   
 • mnożymy tak otrzymany ekwiwalent za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu (§ 18 rozporządzenia urlopowego).

Tu warto przytoczyć fragment stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie ekwiwalentu za urlop niepełnoetatowca (GPP-110-4560-92-1/10/PE/RP), z którego wynika, że:

"(...) ustalając ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, należy przy obliczaniu wynagrodzenia za jeden dzień obniżyć współczynnik ekwiwalentowy stosownie do wymiaru czasu pracy, a następnie tak ustalone wynagrodzenie za jeden dzień podzielić przez 8, gdyż norma dobowa pracownika niepełnoetatowego wynosi 8 godzin, a jedynie wymiar czasu pracy tej grupy pracowników jest niższy niż 8 godzin, w zależności od postanowień umowy o pracę. (...)"

Wskazniki i stawki Wysokości współczynnika urlopowego
dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl
w dziale Prawo pracy

Przykład

Z dniem 6 lutego 2019 r. rozwiązaniu uległ stosunek pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym rozkładzie czasu pracy, którego pobory składają się ze stałego miesięcznego wynagrodzenia oraz miesięcznej premii regulaminowej w wysokości od 10% do 40% pensji zasadniczej. Do końca grudnia 2018 r. osoba ta zatrudniona była na pełnym etacie z wynagrodzeniem zasadniczym wynoszącym 3.000 zł. Od 1 stycznia 2019 r. zmniejszono jej wymiar czasu pracy na 1/2 etatu, a wspomniane wynagrodzenie do 1.500 zł. W listopadzie 2018 r. pracownik otrzymał premię w wysokości 15% pensji zasadniczej, tj. 450 zł, w grudniu ub.r. premia odpowiadała 35% poborów zasadniczych, tj. 1.050 zł, a w styczniu 2019 r. 20% wynagrodzenia zasadniczego, tj. 300 zł. Pracownikowi przysługiwał ekwiwalent za niewykorzystane 15 dni (120 godzin) urlopu wypoczynkowego (zaległego i bieżącego) za 2018 r. oraz za 2019 r. W celu jego obliczenia pracodawca powinien:

 • ustalić podstawę wymiaru ekwiwalentu ze składników stałych i zmiennych, uwzględniając nową wysokość wynagrodzenia zasadniczego: 1.500 zł + {[225 zł + 525 zł (premie po przeliczeniu od kwoty 1.500 zł) + 300 zł] : 3} = 1.500 zł + 350 zł = 1.850 zł,
   
 • obliczyć kwotę ekwiwalentu za jeden dzień urlopu: 1.850 zł : 10,46 (obowiązujący w 2019 r. współczynnik urlopowy dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu) = 176,86 zł,
   
 • obliczyć ekwiwalent za jedną godzinę urlopu: 176,86 zł : 8 godzin = 22,11 zł,
   
 • obliczyć kwotę ekwiwalentu: 22,11 zł × 120 godzin niewykorzystanego urlopu = 2.653,20 zł.

Tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi powinna być wypłacona kwota 2.653,20 zł.

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.