Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Czasowe przeniesienie pracownika do innej pracy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Czasowe przeniesienie pracownika do innej pracy

Gazeta Podatkowa nr 22 (2105) z dnia 14.03.2024
Bogdan Majkowski

Przeniesienie pracownika do innej pracy niż zapisana w umowie o pracę generalnie wymaga jego zgody. Prawo pracy przewiduje jednak sytuacje, w których przesunięcie takie jest możliwe bez akceptacji pracownika.

Przeniesienie na okres do 3 miesięcy

Możliwość czasowego przeniesienia pracownika do wykonywania innej pracy bez konieczności uzyskiwania jego zgody wynika z art. 42 § 4 K.p. Żeby pracodawca mógł z tej możliwości skorzystać, wymagane jest spełnienie łącznie następujących przesłanek:

 • po stronie pracodawcy muszą wystąpić uzasadnione potrzeby takiej zmiany,
 • inna praca nie może być powierzona na okres dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym,
 • na nowym stanowisku pracownik nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego od dotychczasowego,
 • praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika.

Przepisy nie precyzują, co należy rozumieć pod pojęciem uzasadnionych potrzeb pracodawcy pozwalających na skorzystanie z możliwości powierzenia innej pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 sierpnia 1979 r., sygn. akt I PR 55/79, wyjaśnił, że określenie to oznacza uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko komórki organizacyjnej, do której pracownik zostanie skierowany. Czasowe powierzenie innej pracy może być uzasadnione przykładowo reorganizacją przeprowadzaną u danego pracodawcy, koniecznością zastąpienia innego pracownika w czasie jego nieobecności czy też okresowym zwiększeniem obciążenia pracą w niektórych wydziałach. Przepis art. 42 § 4 K.p. może też być zastosowany wobec pracownika przywróconego wyrokiem sądowym do pracy w sytuacji, jeśli na jego stanowisku została już zatrudniona inna osoba. Znajduje to potwierdzenie w wyroku SN z dnia 18 sierpnia 1976 r., sygn. akt I PR 103/76.

Natomiast za uzasadnione potrzeby pracodawcy, o których mowa w art. 42 § 4 K.p., nie można uznać pogorszenia stanu zdrowia pracownika. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1999 r., sygn. akt I PKN 293/99.

Pracodawca może przesunąć pracownika do innej pracy z zastosowaniem omawianego przepisu na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym. Przy czym w przypadku przeniesienia mającego miejsce na przełomie dwóch lat kalendarzowych łączny okres świadczenia innej pracy może wynieść nawet do 6 miesięcy (przykład 1).

Na tymczasowym stanowisku pracownik musi też zachować dotychczasowy poziom wynagrodzenia nawet wtedy, jeżeli obowiązują na nim niższe stawki.

Nowa praca musi również odpowiadać kwalifikacjom pracownika (przykład 2). Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 października 2000 r., sygn. akt I PKN 61/00, wyjaśnił, że: "Pod pojęciem kwalifikacji, o jakich mowa w art. 42 § 4 K.p., należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika - jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności, ale także właściwości psychofizyczne pracownika, predyspozycje psychiczne oraz zdolność do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego".

Jeżeli powyższe przesłanki są spełnione, pracodawca nie musi uzyskiwać zgody pracownika na przeniesienie go do innej pracy.

Przykład 1

Na podstawie art. 42 § 4 K.p. i z zachowaniem przesłanek w nim określonych pracodawca powierzył jednemu z pracowników wykonywanie innej pracy w okresie od 2 października 2023 r. do 31 marca 2024 r. Mimo że wspomniana praca będzie świadczona łącznie przez prawie 6 miesięcy, postępowanie to jest zgodne z prawem, ponieważ w żadnym z tych dwóch lat kalendarzowych nie zostanie przekroczony trzymiesięczny limit. Takie też stanowisko zajął SN w wyroku z dnia 3 września 2019 r., sygn. akt I PK 105/18.


Przykład 2

W związku z chorobą pani sprzątającej biura pracodawca chce, korzystając z art. 42 § 4 K.p., powierzyć sprzątanie pomieszczeń zakładu pracy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku starszego referenta administracyjnego, legitymującego się wyższym wykształceniem.

Wspomniany przepis nie może mieć tu zastosowania, ponieważ powierzona praca nie będzie odpowiadać kwalifikacjom posiadanym przez pracownika. Są one znacznie wyższe od tych wymaganych przy sprzątaniu.

Przeniesienie pracownicy w ciąży lub karmiącej piersią

Przeniesienie do innej pracy może być jednym z rozwiązań w przypadku pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią w okolicznościach określonych w art. 1781-179 K.p. Regulacje te dotyczą pracownic zatrudnionych dotychczas w porze nocnej, jak również wykonujących prace wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży... (Dz. U. z 2017 r. poz. 796) lub dysponujących orzeczeniem lekarskim stwierdzającym przeciwwskazania do wykonywania dotychczasowej pracy. Jeżeli przeniesienie do innej pracy takiej pracownicy na podstawie art. 1781-179 K.p. spowoduje obniżenie wynagrodzenia, przysługuje jej dodatek wyrównawczy. Przeniesienie takie nie wymaga zgody pracownicy.

Przeniesienie na mocy orzeczenia lekarskiego

Inne okoliczności, w których pracodawca może powierzyć pracownikowi inną pracę bez jego zgody, są określone w art. 230-231 K.p. Dotyczą one pracowników, u których stwierdzono objawy wskazujące na powstawanie choroby zawodowej oraz pracowników, którzy stali się niezdolni do wykonywania dotychczasowej pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i nie zostali uznani za niezdolnych do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownikom, u których przeniesienie na podstawie art. 230 i art. 231 K.p. spowoduje obniżenie wynagrodzenia, przysługuje dodatek wyrównawczy, ale tylko przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.