Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Ustalanie diet z tytułu podróży służbowej po ich podwyższeniu
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ustalanie diet z tytułu podróży służbowej po ich podwyższeniu

Gazeta Podatkowa nr 1 (1980) z dnia 2.01.2023
Agata Barczewska

Pracownik skierowany w podróż służbową wykonuje w jej trakcie określone zadanie służbowe. Z tego tytułu oraz w związku z poniesieniem zwiększonych wydatków w trakcie podróży ma prawo do określonych świadczeń delegacyjnych, m.in. do diety. W przypadku podróży krajowej uległa ona podwyższeniu od 1 stycznia 2023 r., co wpłynęło na inne świadczenia delegacyjne.

Diety i inne należności

Rodzaj świadczeń delegacyjnych oraz warunki ich wypłaty określa rozporządzenie MPiPS w sprawie należności (...) z tytułu podróży służbowej, zwane dalej rozporządzeniem delegacyjnym. Stosowane jest ono bezpośrednio do pracowników sfery budżetowej oraz pracowników zatrudnionych w firmach pozabudżetowych, o ile stosują wprost przepisy tego rozporządzenia.

Pracodawcy sfery pozabudżetowej mogą samodzielnie określić zasady wypłacania należności z tytułu podróży służbowej w przepisach prawa zakładowego (w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania) albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty powyższymi aktami zakładowymi. Przy czym, zgodnie z art. 775 § 4 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), nie mogą oni ustalić diety za dobę podróży służbowej w wysokości niższej niż dieta z tytułu krajowej podróży służbowej określona dla pracownika sfery budżetowej.

Pracownikowi z tytułu podróży służbowej (krajowej oraz zagranicznej) przysługują m.in. diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej i noclegów. Podstawowym świadczeniem delegacyjnym jest dieta, której wysokość różni się w zależności od rodzaju podróży (krajowej lub zagranicznej) oraz jej długości. Od 1 stycznia 2023 r. uległa podwyższeniu dieta krajowa, a nieco wcześniej, bo od 29 listopada 2022 r. niektóre diety i limity noclegowe w podróży zagranicznej.

Dieta i ryczałty w górę

Ostatnia podwyżka diet z tytułu podróży służbowej nastąpiła na podstawie rozporządzenia MRiPS zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności (...) z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2302). Podwyższyło ono od 1 stycznia 2023 r. dietę za krajową podróż służbową do 45 zł za dobę podróży (z kwoty 38 zł). Odpowiednio do tego wzrosły świadczenia delegacyjne ustalane jako wielokrotność lub określony procent diety, tj.:

 • maksymalna kwota zwrotu kosztów noclegu w podróży krajowej, odpowiadająca 20-krotności diety - do 900 zł,
 • ryczałt za nocleg w podróży krajowej, stanowiący 150% diety - do 67,50 zł,
 • ryczałt za przejazdy komunikacją miejscową w podróży krajowej, stanowiący 20% diety za każdą rozpoczętą dobę podróży - do 9 zł.

Należy nadmienić, że rozporządzenie zmieniające podwyższyło też (od 29 listopada 2022 r.) kwoty diety zagranicznej oraz (lub) limity noclegowe do niektórych państw.

Diety na przełomie

Wspomniane rozporządzenie zmieniające odniosło się do rozliczenia podróży służbowej odbywającej się na przełomie zmiany wysokości diety. Zgodnie z przepisami przejściowymi tego rozporządzenia (§ 2 ust. 1), w przypadku podróży krajowej rozpoczętej i niezakończonej przed 1 stycznia 2023 r.:

 • odcinek podróży przypadający przed 1 stycznia 2023 r. rozlicza się według przepisów dotychczasowych (tj. stawki diety obowiązującej do końca 2022 r.),
 • odcinek podróży przypadający od 1 stycznia 2023 r. rozlicza się według przepisów obowiązujących od tego dnia (tj. według aktualnej diety).

Jeżeli chodzi o podróż zagraniczną rozpoczętą i niezakończoną przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego (tj. w przypadku takiej podróży przed 29 listopada 2022 r.), to część podróży przypadającą przed tym dniem rozlicza się według dotychczasowych przepisów delegacyjnych - obowiązujących do 28 listopada 2022 r., a część podróży przypadającą od 29 listopada br. - według nowych przepisów.

Nasze Wydawnictwo, w związku z różnymi potencjalnymi wariantami rozliczenia podróży służbowej odbywającej się na przełomie zmiany wysokości diety, wystąpiło do resortu pracy z zapytaniem, jaką metodę należy w tym przypadku stosować. Odpowiedź Ministerstwa sugeruje, że właściwa jest literalna interpretacja przepisów przejściowych. Jak wskazał resort w piśmie z dnia 25 listopada 2022 r.: "(...) W przypadku rozpoczęcia podróży służbowej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia (zmieniającego - przyp. red.) i kontynuowania jej po tym dniu, rozliczenie należności z tytułu podróży służbowej powinno być ustalone w oparciu odpowiednio o dotychczasową (przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia), jak i nową stawkę diety (od dnia wejścia w życie rozporządzenia)".

Przykład

Pracownik przebywał w krajowej podróży służbowej od 700 w dniu 28 grudnia 2022 r. do 1400 w dniu 2 stycznia 2023 r., czyli łącznie przez 5 dób i 7 godzin. Jeżeli podróż krajowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę do 8 godzin przysługuje 50% diety, a ponad 8 godzin pełna dieta. W związku z tym pracownik nabył prawo do 5 pełnych diet i 1/2 diety. Od 1 stycznia 2023 r. dieta z tytułu podróży krajowej wynosi 45 zł (do 31 grudnia 2022 r. wynosiła 38 zł).

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie § 2 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego wysokość diety należy ustalić:

- za czas podróży przypadający od 700 w dniu 28 grudnia do 2400 w dniu 31 grudnia 2022 r. (3 doby i 17 godz.), według stawki 38 zł, czyli w wysokości 152 zł (38 zł × 4 pełne diety),
- za czas podróży przypadający od godz. 000 w dniu 1 stycznia 2023 r. do 1400 w dniu 2 stycznia 2023 r. (1 doba i 14 godz.), według stawki 45 zł, czyli w wysokości 90 zł (45 zł × 2 pełne diety).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.