Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Okresy nieskładkowe i dodatkowe informacje w świadectwie pracy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Okresy nieskładkowe i dodatkowe informacje w świadectwie pracy

Gazeta Podatkowa nr 62 (1937) z dnia 4.08.2022
Agata Barczewska

W związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy. Ma ono istotne znaczenie dla późniejszego ustalenia stażu pracy danej osoby, przysługujących jej uprawnień ze stosunku pracy oraz okresu ubezpieczenia. W świadectwie pracy zamieszcza się m.in. dane o przypadających w okresie zatrudnienia okresach nieskładkowych, dodatkowych uprawnieniach oraz informacje uzupełniające.

Niektóre dane w świadectwie

W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego (art. 97 K.p.). Szczegółowy zakres informacji, jakie powinny być wykazane w świadectwie pracy, określa § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1862).

Przy wypełnianiu świadectwa pracy pomocne mogą się okazać zamieszczone na końcu formularza świadectwa objaśnienia co do sposobu wypełniania niektórych ustępów świadectwa, zatytułowane "Sposób wypełniania świadectwa pracy", dalej zwane objaśnieniem.

Okresy nieskładkowe, w tym choroba

W świadectwie pracy wydawanym pracownikowi w związku z ustaniem zatrudnienia zamieszcza się m.in. informacje dotyczące okresów nieskładkowych przypadających w całym okresie zatrudnienia objętym świadectwem. Przy ustalaniu tych okresów należy kierować się art. 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504). Do często spotykanych okresów nieskładkowych należą okresy pobierania:

 • wynagrodzenia chorobowego,
 • zasiłków z ubezpieczenia społecznego: chorobowego lub opiekuńczego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego.

Ze wzoru świadectwa pracy wynika, że w ustępie 6 pkt 8 świadectwa pracy podaje się informacje dotyczące liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, ale wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy. Natomiast w ust. 6 pkt 13 świadectwa pracy wykazuje się przypadające w okresie całego zatrudnienia okresy nieskładkowe. Okres niezdolności do pracy przypadający w roku ustania zatrudnienia, za który pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, należy wskazać dwukrotnie w świadectwie pracy, w ustępie:

 • 6 pkt 8 (ograniczony do liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe w roku rozwiązania umowy o pracę),
 • 6 pkt 13 jako okres nieskładkowy, z wyszczególnieniem czasu jego trwania.

Pozostałe okresy nieskładkowe, w tym absencje chorobowe z lat wcześniejszych, wykazuje się tylko w ustępie 6 pkt 13. Dodatkowo, w ust. 6 pkt 9 świadectwa pracy, wykazuje się dni, za które pracownikowi nie przysługiwało wynagrodzenie chorobowe, przypadające w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r., zgodnie z art. 92 § 11 K.p., obowiązującym w tym okresie.

Należy zwrócić uwagę na kwestie wykazywania okresu urlopu wychowawczego jako okresu nieskładkowego. Urlop ten od 1 stycznia 1999 r. jest okresem składkowym. Jeżeli więc przypadł na okres po 31 grudnia 1998 r., nie należy go wykazywać jako okresu nieskładkowego.

Dane o dodatkowych uprawnieniach

W świadectwie pracy informuje się o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innych uprawnień, jeżeli ma to wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy. Chodzi tu o takie uprawnienia pracownicze, które mają charakter jednorazowy i nie powinny być ponownie przyznane/wykorzystane w kolejnym zatrudnieniu. Do takich uprawnień należy m.in. odprawa emerytalno-rentowa, o której mowa w art. 921 K.p., czy odprawa dla pracownika powołanego do Wojskowej Obrony Terytorialnej. W ust. 6 pkt 12 wykazuje się również wykorzystanie dodatkowych urlopów, m.in. z tytułu niepełnosprawności.

W ust. 8 świadectwa pracy dopuszczono możliwość podania przez pracodawcę informacji uzupełniających. Ich zakres, wskazany w objaśnieniu, obejmuje informacje o:

 • należnościach ze stosunku pracy uznanych przez pracodawcę i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania zatrudnienia z powodu braku środków finansowych,
 • wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach,
 • prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, w przypadku określonym w § 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, tj. niezgodnego z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia.

Wszystkie informacje, oprócz pierwszej z wymienionych powyżej, pracodawca podaje na żądanie pracownika.

Przykładowe zapisy w świadectwie pracy w zakresie dodatkowych uprawnień, okresów nieskładkowych i informacji uzupełniających.

(ustęp 1 - 5, ust. 6 pkt 1-11, ust. 7 świadectwa pracy pominięto)

6. W okresie zatrudnienia pracownik:
  12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy . . . . . . . . . 9 dni (63 godz.) urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności; wypłacono odprawę emerytalno-rentową określoną w art. 921 K.p. . . . . . . 
  13) 10 kwietnia 2018 r. - 30 czerwca 2018 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 listopada 2020 r. - 30 stycznia 2022 r.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 maja 2022 r. - 28 maja 2022 r.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym
w ust. 1, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

8. Informacje uzupełniające . . . . . Pracownik w trakcie zatrudnienia uzyskał uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym . . . . . . .

(...)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.