Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Ustalanie odprawy dla powołanego do służby wojskowej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ustalanie odprawy dla powołanego do służby wojskowej

Gazeta Podatkowa nr 4 (1879) z dnia 13.01.2022
Ewa Madejek

Pracownikowi powołanemu do służby wojskowej przysługują uprawnienia określone w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP. Jednym z nich jest prawo do odprawy pieniężnej. Oblicza się ją na zasadach właściwych dla ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Komu przysługuje odprawa?

Jak stanowi art. 125 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, dalej ustawy, pracownikowi powołanemu do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej, przysługuje od pracodawcy odprawa w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia.

Taką odprawę należy też wypłacić pracownikowi powołanemu do służby przygotowawczej (art. 133 ustawy). Tak stwierdził Główny Inspektor Pracy w piśmie z dnia 31 marca 2011 r., znak GPP-459-4560-11-1/11/PE/RP, w którym można przeczytać: "(...) Mając na uwadze treść art. 133 ustawy (o powszechnym obowiązku obrony RP - przyp. red.), który gwarantuje żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132, nie można odmówić pracownikowi powołanemu po raz pierwszy do służby przygotowawczej prawa do odprawy. Oznacza to, że przepis art. 125 ww. ustawy ma zastosowanie w takim samym zakresie do pracownika powołanego do służby przygotowawczej na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby jak i do pracownika, który ochotniczo zgłosił się do odbycia zasadniczej służby wojskowej zgodnie z art. 83 ust. 1 lub 2 ustawy".

Ustalenie odprawy

Odprawę pieniężną dla pracownika powołanego do służby wojskowej oblicza się według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa ta nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.

Ustawa nie wyjaśnia, jak interpretuje się sformułowanie "2-tygodniowe wynagrodzenie". W takim przypadku należy przywołać art. 5 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Przepis ten przewiduje, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Tym samym trzeba odwołać się do § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Powołana regulacja stanowi, że odszkodowania przysługujące w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni, stanowią połowę miesięcznej kwoty ustalonej według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu urlopowego. Tak też należy obliczać odprawę dla pracownika powołanego do zasadniczej służby wojskowej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej lub służby przygotowawczej.

Obliczanie odprawy

Ustalając odprawę w wysokości 2-tygodniowego wynagrodzenia dla pracownika powołanego do służby wojskowej, trzeba obliczyć wysokość jego miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z zasadami liczenia ekwiwalentu urlopowego i ustalić połowę tej kwoty.

Metodykę obliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.), dalej rozporządzenia urlopowego.

I tak, składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu. Z kolei składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, z wyjątkiem stałych miesięcznych, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, przyjmuje się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu. Natomiast składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu, wlicza się przy ustalaniu ekwiwalentu w średniej wysokości z tego okresu.

Dla obliczenia odprawy dla powołanego do służby wojskowej ustalone w podany sposób wynagrodzenie dzieli się przez 2. Nie wykonuje się dalszych przeliczeń z wykorzystaniem współczynnika urlopowego (przykład 1 i 2).

Przykład 1

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy został powołany do okresowej służby wojskowej. Przysługuje mu stałe wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.800 zł oraz stała premia miesięczna w kwocie 500 zł.

Ustalenie wysokości odprawy pieniężnej:

- 2.800 zł + 500 zł = 3.300 zł;
- 3.300 zł : 2 = 1.650 zł.


Przykład 2

Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymał powołanie do zasadniczej służby wojskowej na dzień 24 stycznia 2022 r. Otrzymuje on wynagrodzenie w stawce 23 złote na godzinę oraz zmienną premię regulaminową w wysokości 10% uzyskanego wynagrodzenia za pracę. Pracownik za miesiące poprzedzające nabycie prawa do odprawy otrzymał wynagrodzenie zasadnicze i premię w wysokości odpowiednio: w październiku 2021 r. - 4.250,40 zł, w listopadzie 2021 r. - 4.048 zł i w grudniu 2021 r. - 4.452,80 zł.

Wysokość odprawy dla powołanego do zasadniczej służby wojskowej wyniesie 2.125,20 zł, zgodnie z wyliczeniem:

- 4.250,40 zł + 4.048 zł + 4.452,80 zł = 12.751,20 zł,
- 12.751,20 zł : 3 = 4.250,40 zł,
- 4.250,40 zł : 2 = 2.125,20 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.