Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Warunki prowadzenia i kontynuacji dokumentacji pracowniczej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Warunki prowadzenia i kontynuacji dokumentacji pracowniczej

Gazeta Podatkowa nr 1 (1772) z dnia 4.01.2021
Agata Barczewska

W wielu przypadkach terminowe umowy o pracę kończą się z ostatnim dniem danego roku kalendarzowego, a w następnym roku są ponownie nawiązywane. Kontynuacja zatrudnienia często dotyczy tych samych stron stosunku pracy, co generalnie pozwala na korzystanie przez pracodawcę z dotychczasowej dokumentacji pracowniczej. Zawarcie kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem niekiedy wymaga jednak utworzenia nowych akt pracowniczych.

Stare akta do nowej umowy

Założenie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Choć generalnie nawiązanie stosunku pracy zobowiązuje pracodawcę do założenia takiej dokumentacji, Kodeks pracy przewiduje od tej zasady pewne wyjątki.

Jak stanowi art. 945 K.p., w przypadku ponownego nawiązania stosunku pracy z tym samym pracownikiem w okresie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, pracodawca kontynuuje dla tego pracownika dotychczasową dokumentację pracowniczą. Dziesięcioletni okres przechowywania dokumentacji biegnie w takim przypadku od daty ustania najpóźniej nawiązanego stosunku pracy. Powyższa regulacja, obowiązująca od 1 stycznia 2019 r., dotyczy dokumentacji pracowników zatrudnionych ponownie przez tego samego pracodawcę w ciągu 10 lat od ustania poprzedniego stosunku pracy, nawiązanego począwszy od 1 stycznia 2019 r. (przykład 1).

W wielu przypadkach pracownicy zatrudniani w tej samej firmie pracowali w niej w okresie przypadającym przed 1 stycznia 2019 r. Jak wspomniano wcześniej, do takiej sytuacji nie ma zastosowania art. 945 K.p. Odnosi się natomiast do niej art. 9 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych... (Dz. U. z 2018 r. poz. 357), zwanej ustawą nowelizującą. To na jej podstawie został wprowadzony art. 945 K.p.

Warunkowa kontynuacja akt

Ustawa nowelizująca w art. 9 przewidziała możliwość kontynuacji poprzedniej dokumentacji pracowniczej w przypadku zatrudnienia pracownika, którego poprzedni stosunek pracy u tego pracodawcy trwał w dniu 1 stycznia 2019 r., w ciągu 10 lat od zakończenia tego poprzedniego stosunku pracy.

Zastosowanie tej regulacji w sytuacji wskazanej powyżej jest jednak dopuszczalne pod jednym warunkiem. Mianowicie pracodawca musi skrócić okres przechowywania dotychczasowej dokumentacji pracownika do 10 lat, składając raport informacyjny do ZUS.

Tak też uznało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu w dniu 12 lutego 2019 r. Resort pracy stwierdził w nim, że: "(...) Przepis (...) (art. 9 ustawy nowelizującej - przyp. red.) przewiduje bowiem obowiązek kontynuowania prowadzenia poprzedniej dokumentacji pracowniczej, przy ponownym zatrudnieniu pracownika (2 stycznia 2019 r. lub później), jeśli spełnione są określone w ustawie przesłanki, tj. poprzedni stosunek pracy trwa w dniu 1 stycznia 2019 r. oraz za tego pracownika złożony został przez pracodawcę raport informacyjny. (...)".

Należy nadmienić, że art. 9 ustawy nowelizującej dotyczy pracowników, którzy zostali zatrudnieni po 31 grudnia 1998 r., a przed 1 stycznia 2019 r. - zarówno tych, których stosunek pracy rozpoczął się i zakończył we wskazanym przedziale czasowym, jak i tych, którzy nawiązali zatrudnienie w tym okresie i których stosunek pracy trwał w dniu 1 stycznia 2019 r. Tylko wobec takich pracowników pracodawca może bowiem skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat (z poprzednich 50) na podstawie raportu informacyjnego do ZUS.

Ciągłość umów a nowe akta

W przypadku pracownika ponownie zatrudnionego przez tego samego pracodawcę (którego poprzedni stosunek pracy został nawiązany 1 stycznia 2019 r. lub później), fakt zawarcia nowej umowy o pracę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej - w kontekście kontynuowania akt pracowniczych - nie ma znaczenia. Wystarczy, że nowe zatrudnienie przypadnie w okresie 10 lat od zakończenia poprzedniego, aby pracodawca mógł korzystać z poprzedniej dokumentacji tego pracownika.

Zupełnie inna sytuacja ma miejsce w przypadku pracowników, których stosunek pracy został nawiązany przed 1 stycznia 2019 r. (a po 31 grudnia 1998 r.) i trwał w dniu 1 stycznia 2019 r. Jeżeli pracodawca podpisał lub podpisze z takim pracownikiem kolejną umowę o pracę bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej, np. w dniu 1 stycznia 2021 r., to nie ma możliwości skrócenia okresu jej przechowywania do 10 lat. Jest to następstwem braku raportu informacyjnego do ZUS, którego nie składa się w razie bezpośredniej kontynuacji zatrudnienia na podstawie nowej umowy. W takiej sytuacji pracodawca musi założyć nową dokumentację pracowniczą (przykład 2).

Przykład 1

Pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. W dniu 2 stycznia 2021 r. zawarł z nim kolejną umowę na czas określony. W tym przypadku zastosowanie znajduje art. 945 K.p., dlatego pracodawca może kontynuować akta osobowe i inną dokumentację pracowniczą, założoną dla stosunku pracy nawiązanego od 1 stycznia 2020 r.


Przykład 2

Pracodawca zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Zakładamy, że 20 stycznia 2021 r. zawrze z nim kolejną umowę o pracę i skróci okres przechowywania dokumentacji z poprzedniej umowy, składając raport informacyjny do ZUS. Wówczas pracodawca będzie mógł kontynuować poprzednie akta osobowe na podstawie art. 9 ustawy nowelizującej. Byłoby to niemożliwe w przypadku zawarcia nowej umowy o pracę w dniu 1 stycznia 2021 r. - wobec braku wyrejestrowania pracownika z ZUS i nieprzekazania raportu informacyjnego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.