Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Status pracownika objętego izolacją lub kwarantanną
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Status pracownika objętego izolacją lub kwarantanną

Gazeta Podatkowa nr 86 (1752) z dnia 26.10.2020
Agata Barczewska

W okresie panującej od dłuższego czasu epidemii wirusa SARS-CoV-2 aktualności nabrały takie pojęcia, jak izolacja czy kwarantanna. Przypadki objęcia pracownika tego typu odosobnieniem narastają w szybkim tempie, pracodawcy coraz częściej stają więc przed różnego rodzaju dylematami związanymi z poddaniem pracownika izolacji lub kwarantannie. Również pracownicy mogą mieć pytania dotyczące ich sytuacji prawnej w czasie takiego odosobnienia.

Izolacja dla chorych, kwarantanna dla zdrowych

Stwierdzenie choroby zakaźnej u danej osoby powoduje konieczność objęcia kwarantanną osób mających kontakt z zakażonym. Niekiedy w potocznym odbiorze wszystkie przypadki odosobnienia osoby ze względu na chorobę zakaźną określa się jako kwarantannę. Niemniej trzeba wiedzieć, że w zależności od sytuacji, odosobnienie ze względu na chorobę zakaźną przybiera postać izolacji, w tym izolacji domowej lub kwarantanny (bądź obowiązkowej hospitalizacji, co nie jest tematem tego artykułu).

Obowiązkowa izolacja dotyczy osób chorych, zakażonych lub podejrzanych o zakażenie chorobą zakaźną. W zależności od stanu zdrowia chorego może być ona odbywana w warunkach domowych. Kwarantanną zaś obejmuje się osoby zdrowe, które były narażone na zakażenie (art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - Dz. U. z 2020 r. poz. 1845). Kwarantannie podlega więc pracownik, który miał kontakt z osobą chorą, zakażoną lub podejrzaną o zakażenie chorobą zakaźną. Z pewnymi wyjątkami odbycie kwarantanny jest też obowiązkowe w przypadku przekroczenia granicy Polski, będącej zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przez osoby niebędące obywatelami Polski, innego kraju Unii lub państwa należącego do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Do odbycia kwarantanny są też zobowiązani domownicy osoby objętej obowiązkową kwarantanną, w tym związaną z przekroczeniem granicy. Powyższe wynika z § 2 ust. 2 pkt 2§ 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.).

Aktualnie kwarantanna trwa przez 10 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia lub od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Zasadniczo taki sam okres (liczony od daty wykonania testu) dotyczy izolacji, przy czym może on być przedłużony, w zależności od stanu zdrowia osoby poddanej izolacji.

Decyzja lub oświadczenie

O obowiązku odbycia kwarantanny lub objęciu izolacją decyduje państwowy powiatowy inspektor sanitarny, wydając stosowną decyzję. Jest ona podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych, tj. wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego. Jednak w przypadku:

 • domowników osoby objętej obowiązkową kwarantanną, którzy również odbywają kwarantannę z tą osobą,
   
 • odbywania kwarantanny w związku z przekroczeniem granicy

decyzji tej nie wydaje się.

W tych sytuacjach podstawą do wypłaty należnego świadczenia chorobowego jest pisemne oświadczenie osoby objętej kwarantanną, potwierdzające jej odbycie.

Decyzję inspekcji sanitarnej lub oświadczenie w sprawie odbycia kwarantanny pracownik powinien przedłożyć pracodawcy po zakończeniu izolacji lub kwarantanny, w przypadku oświadczenia - w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny. Dokumenty te są dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy. Niezależnie od tego pracownik objęty obowiązkową izolacją lub kwarantanną jest zobowiązany powiadomić pracodawcę o jej odbywaniu - zasadniczo w 2. dniu nieobecności z tego tytułu - za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Praca i ochrona na kwarantannie

Niemożność wykonywania pracy wskutek poddania się kwarantannie traktowana jest na równi z chorobową niezdolnością do pracy. Jak już jednak wspomniano, kwarantanna dotyczy osób zdrowych, a więc takich, które nie są niezdolne do pracy, ale doznają przeszkód w jej wykonywaniu. Pojawia się więc pytanie, czy pracownikowi objętemu kwarantanną można zlecić wykonywanie pracy zdalnej.

W piśmiennictwie z zakresu prawa pracy przeważa pogląd, że nie ma przeciwwskazań, aby pracownik na kwarantannie świadczył pracę. W takiej sytuacji nie przysługuje mu jednak świadczenie chorobowe, ale wynagrodzenie za pracę. Należy w tym miejscu zasygnalizować, że praca zdalna w okresie kwarantanny powinna być obiektywnie możliwa do wykonywania i nie sprzeciwiać się celowi wprowadzenia kwarantanny. W razie przeszkód w tym zakresie, np. związanych z odbywaniem kwarantanny w innym miejscu niż mieszkanie pracownika, czy innych obiektywnych trudności, pracodawca powinien zrezygnować z powierzenia pracy zdalnej.

Nieobecność pracownika w pracy z powodu poddania go izolacji lub kwarantannie jest nieobecnością usprawiedliwioną. W okresie tej absencji przysługuje mu ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę i odpowiednio przed wypowiedzeniem zmieniającym. W takiej sytuacji pracownik jest objęty ochroną w okresie pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w związku z odosobnieniem ze względu na chorobę zakaźną (art. 41 w zw. z art. 53 § 2 Kodeksu pracy - Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Słowniczek pojęć ustawowych

» Izolacja - odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

» Izolacja w warunkach domowych - odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

» Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.