Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Praktyczne aspekty wykonywania pracy zdalnej

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Praktyczne aspekty wykonywania pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020
Agata Barczewska

Już od marca 2020 r. pracodawcy mogą stosować pracę zdalną, jako jeden ze sposobów ochrony zakładu pracy przed koronawirusem. W takim trybie pracuje duża liczba pracowników. Natomiast regulacje dotyczące pracy zdalnej są bardzo ogólne. Ograniczają się tylko do jednego przepisu, stąd wdrożenie pracy zdalnej rodzi wiele pytań i wątpliwości.

Nie trzeba regulaminu

Powszechne prawo pracy, zawarte m.in. w Kodeksie pracy, nie definiuje pracy zdalnej. Po raz pierwszy została ona wprowadzona przez ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19...(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), dalej specustawę. Tego rodzaju pracy dotyczy art. 3 tej ustawy, który stanowi, iż w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie (przez czas oznaczony) pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Poza przywołanym przepisem nie ma jakichkolwiek innych regulacji odnoszących się do pracy zdalnej, większość kwestii praktycznych związanych z jej stosowaniem zależy więc od działań podjętych przez pracodawcę.

Wdrożenie pracy zdalnej w każdym przypadku następuje na podstawie samodzielnej decyzji pracodawcy, wyrażonej ustnie lub pisemnie. W tym ostatnim przypadku pracodawca może w piśmie dotyczącym pracy zdalnej uregulować różne praktyczne kwestie związane z jej wykonywaniem (patrz: Przykład pisma). Nie ma przy tym obowiązku utworzenia zakładowego regulaminu pracy zdalnej, choć jest to dopuszczalne.

Należy podkreślić, że praca zdalna nie jest tożsama z telepracą, unormowaną w art. 675-6717 K.p. Na pracodawcy stosującym pracę zdalną nie ciążą więc obowiązki takie jak przy telepracy. Nie oznacza to jednak, że może on przerzucić na pracownika wszelkie koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej. Wprawdzie art. 3 specustawy nie reguluje wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy, w związku z wykonywaniem pracy zdalnej, niemniej pracodawca nie może oczekiwać od pracownika, że ten np. zakupi na własny koszt program antywirusowy zapewniający właściwy stopień bezpieczeństwa przesyłanych danych. Nie może też żądać, aby pracownik świadczący pracę zdalnie ponosił koszty zakupów materiałów niezbędnych do jej wykonywania.

Płaca taka jak zawsze

Cechą charakterystyczną pracy zdalnej jest wykonywanie jej poza zakładem pracy, w zdecydowanej większości w domu pracownika. Nadal jest to zwykła praca, świadczona w ramach stosunku pracy. W mocy pozostają więc warunki zatrudnienia wynikające z umowy o pracę i przepisów zakładowych, nie zmienia się również zakres podstawowych obowiązków pracodawcy i pracownika. Pracownik jest więc zobowiązany wykonywać swoją pracę w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca wypłacać umówione wynagrodzenie. Nie ma on żadnych podstaw do obniżenia normalnego wynagrodzenia pracownika, np. do 80%, z powodu wykonywania pracy zdalnej. Pracownikowi przysługują więc wszystkie składniki płacowe, do których miał prawo przed skierowaniem do tej pracy (z wyjątkiem takich, których przyznanie uzależnione jest od spełnienia warunków niemożliwych do zrealizowania w warunkach pracy zdalnej).

Praca zdalna bez ochrony

W niektórych przypadkach możliwość zmiany warunków płacowych pracownika ograniczona jest przez przepisy przewidujące szczególną ochronę zatrudnienia. Skierowanie do wykonywania pracy zdalnej nie daje jednak pracownikowi podstawy do objęcia taką ochroną. Można mu więc zmienić warunki płacowe na takich samych zasadach jak pracownikom wykonującym pracę na terenie zakładu, m.in. w trybie wypowiedzenia zmieniającego. W okresie pracy zdalnej dopuszczalne jest również wypowiedzenie całej umowy o pracę. Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu powinno być przy tym złożone w formie pisemnej, co wymaga - w razie wysłania oświadczenia drogą elektroniczną - podpisania go przez pracodawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym. Niedochowanie tego wymogu spowoduje wadliwość wypowiedzenia, choć będzie ono nadal skuteczne.

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. Dąbrowskiej 12
Poznań
Poznań, dnia 15 kwietnia 2020 r.
  Pani Anna Mańkowska
Specjalista ds. płac
Dot: skierowania pracownika do pracy zdalnej

Działając na podstawie art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, kieruję Panią do wykonywania pracy zdalnej w okresie od 20 kwietnia do 31 maja 2020 r. W okresie wykonywania pracy zdalnej zobowiązuję Panią do wykonywania pracy zgodnie z przyjętym dla Pani zakresem obowiązków, w godzinach pracy obowiązujących w zakładzie pracy, tj. od godz. 800 do godz. 1600. We wskazanym przedziale godzin jest Pani ponadto zobowiązana do:

- odbierania telefonów i e-maili służbowych od pracodawcy,
- składania codziennego raportu o zakresie wykonanych prac oraz o godzinie podjęcia i zakończenia pracy,
- przekazywania wykonanej pracy drogą elektroniczną lub w inny sposób ustalony z pracodawcą.

W okresie wykonywania pracy zdalnej ma Pani prawo do pomocy technicznej ze strony pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiedniego programu antywirusowego oraz kadrowo-płacowego, jak też materiałów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca zapewnia ww. programy i materiały po zgłoszeniu zapotrzebowania przez pracownika.

  Zygmunt Radzik
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracodawca
   

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.