Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Szkolenia bhp dla pracownika biurowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Szkolenia bhp dla pracownika biurowego

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017
Ewa Madejek

W czerwcu 2017 r. zatrudniliśmy trzech pracowników do pracy biurowej. Przed dopuszczeniem do pracy odbyli szkolenie z zakresu bhp. Kiedy pracownicy ci powinni przejść najbliższe szkolenie okresowe bhp? Co ile lat należy przeprowadzać takie szkolenia?

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi przed podjęciem pracy przeszkolenie w zakresie bhp oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie (art. 2373 § 2 K.p.). Szczegółowe zasady oraz zakres szkoleń bhp reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.).

Szkolenie bhp jest prowadzone jako wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne ma formę instruktażu i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane "instruktażem ogólnym",
     
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane "instruktażem stanowiskowym".

Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, m.in. nowo zatrudnieni pracownicy. Natomiast instruktaż stanowiskowy przeprowadzany jest przed dopuszczeniem m.in. pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Szkolenia okresowe odbywają m.in. pracownicy administracyjno-biurowi (§ 14 ust. 2 pkt 5 powołanego rozporządzenia). Pierwsze szkolenie okresowe wymienionych osób przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Natomiast kolejne szkolenia okresowe pracownicy administracyjno-biurowi powinni odbywać nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Z pierwszego szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która:

  • przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu w tym okresie u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego,
     
  • odbyła w tym czasie szkolenie okresowe wymagane dla osoby zatrudnionej na stanowisku należącym do innej grupy stanowisk, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny wymagany programem szkolenia okresowego obowiązującego na nowym stanowisku pracy.


Czas trwania i częstotliwość szkolenia okresowego pracowników ustala pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami.


Częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach powinny wynikać z rodzaju i warunków wykonywania pracy przez pracowników na tych stanowiskach.

W przedstawionej sytuacji pracownicy biurowi powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe bhp w okresie do 12 miesięcy od zatrudnienia na tych stanowiskach (chyba, że mogą być z niego zwolnieni). Z kolei następne szkolenie okresowe powinni odbyć nie później niż w ciągu 6 lat od pierwszego szkolenia okresowego.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60