Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Praca w systemie równoważnym w weekendy i w nocy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Praca w systemie równoważnym w weekendy i w nocy

Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017
Ewa Madejek

Zamierzam zatrudnić dozorcę-konserwatora w równoważnym systemie czasu pracy. Będzie on wykonywał pracę w godzinach od 2000 do 800 przeważnie w czwartki, piątki, soboty i niedziele. W zakładzie pora nocna obowiązuje od godz. 2100 do 500. Czy oznacza to, że tylko za 8 godzin nocnych należy wypłacić mu, oprócz wynagrodzenia, także dodatek nocny? Czy obowiązuje też zapewnienie mu 11 godzin odpoczynku dobowego i 35 godzin odpoczynku tygodniowego i czy odpoczynek tygodniowy musi przypadać wyłącznie w czasie weekendu?

Równoważny system czasu pracy może być stosowany, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją (art. 135 K.p.). W wariancie podstawowym pozwala on na przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym zasadniczo nieprzekraczającym 1 miesiąca. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy.

Przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób dozwolona jest praca w niedziele i święta. Jeżeli więc taki pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnym, to może on wykonywać pracę we wszystkich dniach tygodnia. Wymagane jest jednak zachowanie zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Oznacza to, że np. w jednym tygodniu pracownik może wykonywać pracę przez 6 dni, a w innym przez 4.

Ponadto pracownikom zatrudnionym w systemie równoważnym należy także zapewnić odpoczynki dobowe i tygodniowe. Przy czym pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym w wariancie podstawowym przysługuje, tak jak ogółowi pracowników, w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (art. 132 § 1 K.p.). Natomiast odpoczynek tygodniowy dla takiego pracownika powinien wynosić co najmniej 35 godzin i obejmować co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Zasadniczo odpoczynek tygodniowy powinien przypadać w niedzielę. Jednak w przypadkach dozwolonej pracy w niedzielę odpoczynek tygodniowy może przypadać w innym dniu.

W omawianej sytuacji pracownikowi zatrudnionemu w systemie równoważnym należy zapewnić odpoczynek dobowy i tygodniowy, przy czym odpoczynek tygodniowy może przypadać nie tylko w niedzielę.

Jeżeli chodzi o pracę w porze nocnej, to wyznaczenie w zakładzie 8 godzin tej pory pomiędzy godzinami 2100 a 700 obliguje pracodawcę do wypłaty dodatku nocnego tylko za wskazane godziny, a nie za cały okres pomiędzy 2100 a 700.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60