Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Wpływ odebrania premii na sposób ustalenia utraconego zarobku ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wpływ odebrania premii na sposób ustalenia utraconego zarobku do zaświadczenia dla sądu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (569) z dnia 1.12.2022

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i premię regulaminową (30% płacy zasadniczej). W miesiącu poprzedzającym jego zwolnienie z pracy w celu stawienia się w sądzie, został pozbawiony premii z przyczyn regulaminowych. Program płacowy obliczył wynagrodzenie do zaświadczenia dla sądu o utraconym zarobku wyłącznie z wynagrodzenia zasadniczego. Czy jest to działanie prawidłowe, czy też należy potraktować premię jako składnik zmienny, przyjmując do podstawy średnią z wypłat zrealizowanych w trzech wcześniejszych miesiącach?

Wskazana przez Czytelnika premia regulaminowa ma charakter stały. Jej uwzględnienie w podstawie utraconego zarobku zależy od tego, czy przysługiwała pracownikowi w miesiącu, w którym pracodawca zwolnił go z pracy w celu spełnienia wezwania sądu.

Ważne: Pracodawca jest zobowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Taki obowiązek nakłada na pracodawcę § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy... (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632). Z kolei § 16 ust. 2 tego aktu prawnego obliguje go do wystawienia zaświadczenia wskazującego wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania przez pracownika od właściwego organu (tu sądu) rekompensaty pieniężnej, jeżeli zakładowe przepisy nie przewidują zachowania wynagrodzenia przez pracownika. Prawo, wysokość i warunki rekompensaty określają odrębne przepisy. W przypadku wskazanym w pytaniu jest to art. 86 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1125), dalej ustawy o kosztach, zakładając, że pracownik został wezwany przez sąd cywilny jako świadek. Do tego aktu prawnego odsyła również ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.) oraz przepisy K.p.a. Z kolei w sprawach karnych odpowiednik art. 86 ustawy o kosztach stanowi art. 618b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 z późn. zm.).

Według art. 86 ust. 2 ustawy o kosztach, za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych świadek jest uprawniony do zwrotu należności w wysokości przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu (dalej utraconego zarobku). Maksymalna wysokość rekompensaty to równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa - w 2022 r. jest to 1.789,42 zł (art. 86 ust. 3 zd. 1 ustawy o kosztach oraz art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy budżetowej na 2022 r. z 17 grudnia 2021 r., Dz. U. z 2022 r. poz. 270). W 2022 r. nie może więc być wyższa niż 82,31 zł (1.789,42 zł x 4,6%).

Ważne: Jeżeli świadek pozostaje w stosunku pracy, to utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Powyższe oznacza, że do jego podstawy przyjmuje się:

 • składniki w stałej wysokości - z miesiąca, w którym pracownik utracił zarobek (był w sądzie),
 • składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc - w średniej wysokości z 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym pracownik utracił zarobek,
 • składniki za okresy dłuższe niż 1 miesiąc - w średniej wysokości wypłaconej w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym pracownik utracił zarobek.

Ten sposób postępowania wskazują § 15-17 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.), dalej rozporządzenia urlopowego. Odnosząc go do sytuacji z pytania, Czytelnik w podstawie utraconego zarobku powinien uwzględnić:

 • wynagrodzenie zasadnicze i premię regulaminową w wysokościach należnych w miesiącu utraty zarobku,
 • wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze, jeżeli premia regulaminowa nie przysługiwała pracownikowi w miesiącu stawienia się w sądzie.

Obydwa składniki mają bowiem charakter stały i przysługują za okresy miesięczne. Nie ma więc podstaw do zakwalifikowania premii jako składnika zmiennego, skoro jej wysokość w poszczególnych miesiącach stanowi stały procent płacy zasadniczej.

Ustaloną podstawę utraconego zarobku należy podzielić przez współczynnik ekwiwalentowy (w 2022 r. wynosi on 20,92 przy pełnym etacie) w celu otrzymania stawki dziennej do zaświadczenia dla sądu (§ 18 pkt 1 rozporządzenia urlopowego). Ze względu na treść art. 86 ust. 2 ustawy o kosztach, przy całodziennym zwolnieniu od pracy na stawienie się w sądzie można pominąć etap ustalania stawki godzinowej (stawka dzienna : norma dobowa obowiązująca pracownika), który jest obowiązkowy przy obliczaniu ekwiwalentu urlopowego (§ 18 pkt 2 rozporządzenia urlopowego).

Przykład

Przyjmujemy, że pracownik z pytania jest zatrudniony na cały etat, uzyskuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.000 zł, a premia regulaminowa wynosi 1.500 zł. W październiku br. pracownik był nieobecny w pracy przez cały dzień ze względu na konieczność stawiennictwa w sądzie (za ten dzień na podstawie przepisów zakładowych nie przysługiwało mu wynagrodzenie). W związku z tym wystąpił do pracodawcy o wystawienie zaświadczenia o utraconym zarobku. Utracony dzienny zarobek w sytuacji:

 • odebrania premii jednorazowo we wrześniu 2022 r. oraz jej przysługiwania w październiku 2022 r. - wynosi 310,71 zł, zgodnie z wyliczeniem: 5.000 zł + 1.500 zł = 6.500 zł; 6.500 zł : 20,92 = 310,71 zł,
 • odebrania premii regulaminowej również w październiku 2022 r. - wynosi 239,01 zł, zgodnie z wyliczeniem: 5.000 zł : 20,92 = 239,01 zł.

W obydwu przypadkach rekompensata przyznana przez sąd nie przekroczy 82,31 zł.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.