Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 7 października br. - czas na zastąpienie telepracy pracą tradycyjną lub zdalną 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Skutki dla pracodawcy dochodzenia przez pracownika przed sądem, ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Skutki dla pracodawcy dochodzenia przez pracownika przed sądem, że zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (564) z dnia 10.09.2022

W związku z zaistnieniem wypadku na terenie naszego zakładu pracy, sporządziliśmy protokół powypadkowy, w którym stwierdziliśmy, że zdarzenie nie miało charakteru wypadku przy pracy. Pracownik zapowiedział, że wniesie przeciwko nam pozew. Czy ma do tego prawo? Jeżeli tak, to jakie skutki to spowoduje dla pracodawcy?

Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza - nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 1071). W dokumencie tym dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 z późn. zm.), dalej ustawy wypadkowej, czyli ustala czy zdarzenie jego zdaniem wypełnia definicję wypadku przy pracy, czy nie.

Zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, jeżeli:

 • było nagłe,
 • zostało wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • miało związek z pracą.

Stwierdzenie w protokole, że wypadek nie jest wypadkiem przy pracy albo że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na prawo poszkodowanego do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku wymaga od zespołu powypadkowego szczegółowego uzasadnienia i wskazania dowodów stanowiących podstawę takiego stwierdzenia. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują ubezpieczonemu, gdy wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, jak również ubezpieczonemu, który będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku (art. 21 ust. 1 i 2 ustawy wypadkowej).

Aktywne druki i formularze Wzór protokołu dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl.

Decyzję w zakresie ustalenia czy zdarzenie było wypadkiem przy pracy, czy też nie miało takiego charakteru zespół powypadkowy podejmuje na podstawie zebranych przez siebie dowodów (oględzin i fotografii miejsca zdarzenia, wyjaśnień poszkodowanego, informacji uzyskanych od świadków, opinii lekarza lub lekarzy). Zajęte przez niego stanowisko nie jest ostateczne. Pracownik ma prawo się z nim nie zgadzać i zgłosić zastrzeżenia do protokołu, a w razie ich nieuwzględnienia żądać dokonania stosownych ustaleń przez sąd. Zasadniczo prawo to jest bezterminowe. Jak bowiem wynika z orzecznictwa, samo powództwo o ustalenie, że wypadek był wypadkiem przy pracy co do zasady nie ulega przedawnieniu (por. wyrok SN z 16 marca 1999 r., sygn. akt II UKN 510/98, OSNP 2000/9/366). W orzecznictwie podkreśla się jednak, że przedawniają się związane z wypadkiem roszczenia majątkowe pracownika (np. żądanie od pracodawcy wypłaty zadośćuczynienia bądź renty), których w myśl art. 118 K.c. można dochodzić przez 6 lat. Po tym terminie, zdaniem judykatury, w tym między innymi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, poszkodowany może nie mieć możliwości wykazać, że ma interes prawny w ustaleniu, że doszło do wypadku przy pracy (por. wyrok SA w Warszawie z 21 czerwca 2000 r., sygn. akt I ACa 208/00, OSA 2001/9/47).

Samo ustalenie przez sąd, że wypadek, jakiemu uległ pracownik spełnia definicję wypadku przy pracy zasadniczo, poza obowiązkiem poniesienia kosztów procesu, nie spowoduje w sferze pracodawcy innych skutków niż te, które powstałyby w wyniku uznania tego zdarzenia za wypadek przy pracy w procedurze wewnątrzzakładowej (przez zespół powypadkowy). Będzie to po pierwsze pogorszenie statystyki wypadkowej, co może mieć wpływ na wysokość odprowadzanej do ZUS składki na ubezpieczenie wypadkowe. Po drugie, po stronie pracownika zaktualizuje się prawo żądania wypłaty świadczenia chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego oraz zapłaty na jego rzecz przez pracodawcę odszkodowania (pod warunkiem, że odszkodowanie z ZUS nie pokryje wszystkich poniesionych przez niego szkód), zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych (np. cierpienie z powodu bólu, pogorszenie wyglądu) lub renty (np. ze względu na uzyskiwanie niższych dochodów niż byłoby to, gdyby nie doszło do zdarzenia), ewentualnie innych świadczeń (np. poniesienia przez pracodawcę kosztów przekwalifikowania się).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.