Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Pierwsza wpłata do PPK zleceniobiorcy będącego uczestnikiem PPK
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pierwsza wpłata do PPK zleceniobiorcy będącego uczestnikiem PPK

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (522) z dnia 10.12.2020

1) Od 1 stycznia 2020 r. podmiot zatrudniający jest objęty ustawą o PPK. Umowę o zarządzanie PPK podpisał w marcu br., a umowę o prowadzenie PPK w dniu 6 listopada 2020 r. W załączniku do tej umowy wykazał m.in. zleceniobiorców (w wieku 29 i 34 lat). Osoby te 3 listopada 2020 r. otrzymały wynagrodzenia za październik br., a za listopad br. wynagrodzenia uzyskali 3 grudnia 2020 r. Od wynagrodzeń wypłaconych na początku listopada br. nie pobrano wpłat do PPK. Pierwsze wpłaty zostały potrącone od wypłat dokonanych w grudniu br. Czy będzie to prawidłowe?

Tak. Podmiot zatrudniający zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych w tym podmiocie umowę o prowadzenie PPK. Lista osób będących uczestnikami PPK stanowi załącznik do umowy o prowadzenie PPK, którego zmiana nie stanowi zmiany umowy o prowadzenie PPK.

Do osób zatrudnionych należą m.in. osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 K.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, dalej zwane zleceniobiorcami, podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tego tytułu w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o sus (art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK).

Ww. osoby, które nie ukończyły 55. roku życia (tak jak w pytaniu) przystępują do PPK automatycznie, o ile wcześniej nie złożyły deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Przy czym podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie pisemnej podmiotowi zatrudniającemu, albo przestanie być w stosunku do tego podmiotu zatrudniającego osobą zatrudnioną (art. 16 ust. 1 ustawy o PPK). Do okresu zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał osobę zatrudnioną (art. 16 ust. 2 ustawy o PPK).

Więcej przeczytasz w Na temat ustalania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia pisaliśmy m.in. w UiPP nr 22/2020, str. 52.

Z pytania wynika, że zleceniobiorcy 6 listopada br. posiadali wymagany okres zatrudnienia, a tym samym podmiot zatrudniający miał obowiązek zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK (wcześniej nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK).

Wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK (art. 28 ust. 1 ustawy o PPK). To oznacza, że jeżeli umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych została zawarta 6 listopada 2020 r., to od wypłat dokonanych tym osobom po zawarciu tej umowy należy obliczać/pobierać wpłaty do PPK. Następnie należy je przekazać na rachunek instytucji finansowej, przy czym pierwszej wpłaty powinno dokonać się w następnym miesiącu, nie później niż do 15. dnia tego miesiąca, a kolejne wpłaty mogą być już przekazywane na rachunek instytucji finansowej w miesiącu ich obliczenia/pobrania, z tym że nie później niż do 15. dnia następnego miesiąca. Zleceniobiorcy pierwsze wypłaty wynagrodzeń po zawarciu umowy o prowadzenie PPK otrzymali 3 grudnia 2020 r. W terminie ich wypłat podmiot zatrudniający powinien był obliczyć/pobrać wpłaty do PPK. Przekazanie ich na rachunek instytucji finansowej powinno nastąpić nie później niż do 15 stycznia 2021 r. (art. 28 ust. 4 ustawy o PPK). Na temat dokonywania pierwszych wpłat do PPK pisaliśmy w UiPP nr 21/2020, str. 54.

Przykład

Podmiot zatrudniający od 1 stycznia br. jest objęty ustawą o PPK. Umowę o zarządzanie PPK zawarł 1 października 2020 r., a umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych 6 listopada 2020 r. W załączniku do umowy o prowadzenie PPK umieścił m.in. zleceniobiorcę w wieku 34 lat, który od 1 lutego do 31 grudnia 2020 r. wykonuje w tym podmiocie umowę zlecenia i z tego tytułu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.

Wypłat wynagrodzeń z umowy zlecenia podmiot zatrudniający dokonuje za dany miesiąc 3. dnia następnego miesiąca.

Zleceniobiorca pierwszą wypłatę po zawarciu umowy o prowadzenie PPK otrzymał 3 grudnia br. Podmiot zatrudniający dokonał od niej:

 • obliczenia wpłaty do PPK przez siebie finansowanej,
   
 • pobrania wpłaty do PPK finansowanej przez zleceniobiorcę.

Wpłaty te może przekazać do instytucji finansowej już po ich pobraniu, przy czym nie później niż do 15 stycznia 2021 r.


2) Podmiot zatrudniający prowadzi PPK od zeszłego roku. Wypłaty za dany miesiąc następują w ostatnim dniu roboczym tego samego miesiąca i w tym też terminie dokonywane są wpłaty do PPK pobrane z tych wynagrodzeń. W dniu 3 grudnia 2020 r. zawarł w imieniu i na rzecz nowo zatrudnionego pracownika umowę o prowadzenie PPK. Czy pierwszej wpłaty do instytucji finansowej za tego uczestnika PPK może dokonać 31 grudnia 2020 r. (wraz z wpłatą za pozostałych uczestników PPK), czy też najwcześniej 1 stycznia 2021 r.?

Jak wyjaśniliśmy w odpowiedzi na pytanie 1, wpłat do PPK dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Termin dotyczący dokonywania pierwszej wpłaty do PPK każdorazowo stosuje się przy zapisywaniu do programu nowego uczestnika PPK. Oznacza to, że w sytuacji wskazanej w pytaniu podmiot zatrudniający pierwszej wpłaty za pracownika - uczestnika PPK, który przystąpił do PPK w grudniu 2020 r. może dokonać (przekazać do instytucji finansowej) najwcześniej 1 stycznia 2021 r., nie później jednak niż 11 stycznia 2021 r. (10 stycznia 2021 r. przypada w niedzielę).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.