Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Obowiązek utworzenia PPK w razie zawieszenia naliczania i odprowadzania składek ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obowiązek utworzenia PPK w razie zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (510) z dnia 10.06.2020

1) Podmiot zatrudniający prowadzi pracowniczy program emerytalny, w związku z czym, spełniając określone warunki, nie został objęty ustawą o PPK. Ze względu na trudną sytuację finansową zamierza na pewien okres zawiesić naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych do PPE. Czy zawieszenie tego obowiązku może skutkować koniecznością utworzenia PPK?

Tak, gdy zawieszenie naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE przekroczy 90 dni.

Przepisów ustawy o PPK może nie stosować podmiot zatrudniający, który w terminie objęcia go tą ustawą (wskazanym w art. 134 ust. 1 ustawy o PPK) prowadzi Pracowniczy Program Emerytalny (dalej PPE):

 • w którym uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie, oraz 
   
 • nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 686).
Więcej przeczytasz w Na temat prowadzenia PPE jako warunku zwalniającego ze stosowania ustawy o PPK
pisaliśmy w UiPP nr 2/2020, str. 52-53.

Prowadzenie PPE na powyższych warunkach nie oznacza jednak, iż podmiot zatrudniający nie zostanie objęty ustawą o PPK w innym czasie. Do takiego podmiotu przepisy ustawy o PPK mają zastosowanie, począwszy od dnia:

 • zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni,
   
 • ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych, 
   
 • likwidacji PPE, 
   
 • opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego, 
   
 • następującego po dniu 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, jeżeli według stanu na ten dzień w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych w tym podmiocie zatrudniającym (art. 133 ust. 2 ustawy o PPK).

W wymienionych okolicznościach obowiązek stosowania ustawy o PPK powstaje w razie spełnienia choćby jednej z tych przesłanek.

Pracodawca może jednostronnie zawiesić odprowadzanie składek podstawowych do PPE (art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych). Łączny okres tego zawieszenia w okresie obejmującym 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych nie może przekroczyć 3 miesięcy, a jeżeli umowa zakładowa to przewiduje - do 6 miesięcy. Decyzję o dalszym zawieszeniu, jeśli jest to uzasadnione sytuacją finansową podmiotu, zawiera w porozumieniu z reprezentacją pracowników.

Biorąc powyższe pod uwagę, aby podmiot zatrudniający, o którym mowa w pytaniu, nie został objęty reżimem ustawy o PPK, okres zawieszenia naliczania i odprowadzania przez niego składek podstawowych do PPE nie powinien przekroczyć 90 dni. Tym samym może dotyczyć maksymalnie 3-miesięcznych składek (por. wyjaśnienie PFR pt. "Zawieszenie składek do Pracowniczego Programu Emerytalnego a PPK", dostępne na stronie internetowej www.mojeppk.pl).

Przykład

Podmiot zatrudniający na dzień 30 czerwca 2019 r. 65 osób, od grudnia 2019 r. prowadzi pracowniczy program emerytalny, do którego przystąpiło 20 pracowników, co stanowiło nieco ponad 30% ogółu. Składka podstawowa odprowadzana jest na poziomie 3,5% wynagrodzenia. Ponieważ taki stan został utrzymany także w dniu 1 stycznia 2020 r. (tj. w dniu objęcia tego podmiotu ustawą o PPK), podmiot zatrudniający od 1 stycznia 2020 r. nie stosuje ustawy o PPK. W związku z trudną sytuacją finansową w zakładzie podjęto decyzję o zawieszeniu naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE za maj i czerwiec 2020 r. Zawieszenie to pozostaje bez wpływu na obowiązek utworzenia PPK.

Zwracamy uwagę! Limit 90 dni zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE dotyczy łącznego okresu tego zawieszenia i nie odnawia się po upływie 12 miesięcy. Jeśli więc podmiot zatrudniający kilkakrotnie w różnych okresach korzysta z zawieszenia, ale łącznie przekracza ono 90 dni, to od 91. dnia zawieszenia powinien stosować przepisy ustawy o PPK.


2) Jeśli okres zawieszenia, o którym mowa w pytaniu 1, zostanie wydłużony i przekroczy 90 dni, to w jakim terminie należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK i umowę o prowadzenie PPK?

Jak wyjaśniliśmy w odpowiedzi na pytanie 1, obowiązek stosowania ustawy o PPK przez podmiot niestosujący jej wcześniej w związku z prowadzeniem PPE powstaje począwszy od dnia m.in. zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni. 

Polski Fundusz Rozwoju Zgodnie z powołanymi wcześniej wyjaśnieniami PFR, w tym celu podmiot: "(...) powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, co do zasady najpóźniej do 10. dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadł 91 dzień zawieszenia naliczania i odprowadzania składek do PPE. Natomiast umowę o zarządzenie PPK podmiot zatrudniający powinien zawrzeć nie później niż 10 dni roboczych przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK. (...)". Nie jest on jednak zobowiązany do utworzenia PPK przed upływem terminów na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK wynikających z art. 134 ust. 2 i 3 ustawy o PPK. Jeśli więc zatrudniał co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r., to termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK przypadnie odpowiednio do 27 października 2020 r. i do 10 listopada 2020 r. Na ten temat pisaliśmy w UiPP nr 8/2020, str. 20.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.