Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Osoby uprawnione do członkostwa w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Osoby uprawnione do członkostwa w pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 24 (498) z dnia 10.12.2019

1) Czy do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej mogą przystąpić osoby wykonujące pracę w ramach umowy zlecenia?

Zdaniem redakcji tak. Powyższe wynika z normy kompetencyjnej w sprawie tworzenia kas.

Stosownie do art. 39 ust. 1 zd. 1 ustawy o związkach zawodowych, u pracodawców mogą być tworzone pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe (PKZP), których członkami mogą być osoby wykonujące pracę zarobkową, emeryci i renciści bez względu na przynależność związkową. Za pracodawcę ustawa o związkach zawodowych uważa pracodawcę w rozumieniu art. 3 K.p. oraz jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one inną niż pracownik osobę wykonującą pracę zarobkową, niezależnie od podstawy tego zatrudnienia. Szeroki jest też krąg osób wykonujących pracę zarobkową.

Ważne: Ilekroć w przepisach ustawy o związkach zawodowych jest mowa o osobie wykonującej pracę zarobkową, należy przez to rozumieć pracownika lub osobę świadczącą pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Osoba ta powinna mieć przy tym takie prawa i interesy związane z wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy (art. 11 pkt 1 ustawy o związkach zawodowych). Do grona tego można zaliczyć m.in. zleceniobiorców, wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone czynności.

Zwracamy uwagę! Definicja osób wykonujących pracę zarobkową została wprowadzona ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608), a jej celem było rozszerzenie od 1 stycznia 2019 r. grona osób mogących wstępować w szeregi związków zawodowych, które powstają po to aby chronić prawa oraz interesy zawodowe i socjalne swoich członków.

Więcej przeczytasz w Na temat kręgu osób uprawnionych
do tworzenia i wstępowania do związków
zawodowych pisaliśmy m.in. w UiPP nr 1/2019, str. 51.

W ramach swoich zadań i uprawnień związki zawodowe sprawują nadzór społeczny nad PKZP (art. 39 ust. 1 zd. 2 ustawy o związkach zawodowych). Przy czym: "(...) kasy zapomogowo pożyczkowe są samodzielnymi podmiotami prawa nie podlegającymi zakładom pracy mającymi swoje organy w tym zarząd który reprezentuje kasę na zewnątrz zakładu pracy i wobec jego członków oraz wobec kierownika zakładu pracy (...)" (por. postanowienie WSA w Olsztynie z 28 listopada 2012 r., sygn. akt II SO/Ol 16/12). Dlatego nie ma przeszkód aby powstawały również w tych zakładach, w których nie ma związków zawodowych. Decyduje liczba członków, którą określa § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. nr 100, poz. 502 ze zm.). W myśl powołanego przepisu, PKZP może być utworzona w zakładzie, w którym co najmniej 10 pracowników zadeklaruje gotowość przynależności (jeśli jest ich mniej, może być utworzona międzyzakładowa PKZP). O utworzeniu kasy decyduje więc liczba chętnych pracowników.


2) Czy Zarząd PKZP może odmówić członkostwa zleceniobiorcy przyjętemu tylko na kilka miesięcy?

Przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z listy należy do kompetencji Zarządu (§ 22 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1992 r.). Jednak członkowie przyjmowani są do PKZP na podstawie złożonej deklaracji. Zarząd PKZP podejmuje jedynie uchwałę o przyjęciu w poczet członków nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji (§ 7 ust. 1-2 powołanego wcześniej rozporządzenia). Nie powoduje to przy tym natychmiastowego prawa do korzystania z zasobów PKZP.

Członek PKZP nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków prawo do gromadzenia oszczędności w PKZP według zasad określonych w statucie, udziału w obradach walnego zebrania, czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu PKZP i komisji rewizyjnej. Pozostałe uprawnienia, tj. korzystanie z pożyczek oraz ubieganie się o udzielenie zapomogi w razie wydarzeń losowych, przysługują po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.