Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Zmiana zakresu danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów na ...

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana zakresu danych osobowych pozyskiwanych od kandydatów na pracowników i od pracowników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (1021) z dnia 10.05.2019

Zamierzamy zatrudnić kilku pracowników. Czy zakres danych osobowych, jakie można odebrać w toku zatrudnienia, nadal obejmuje dane o dzieciach pracownika (a w przypadku kandydatów do zatrudnienia - imiona rodziców)?

Przepisy dotyczące zakresu danych pozyskiwanych przez pracodawcę od osób ubiegających się o zatrudnienie i od pracowników uległy ostatnio zmianie na mocy ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... (Dz. U. poz. 730), dalej: ustawy wprowadzającej RODO. Zdecydowana większość przepisów tej ustawy, w tym nowelizacja Kodeksu pracy, weszła w życie w dniu 4 maja 2019 r. Zmiany dotyczą m.in. art. 221 K.p., który określa zakres danych osobowych pozyskiwanych przez pracodawcę na etapie rekrutacji i zatrudnienia. W stanie prawnym do 3 maja br. pracodawca na podstawie art. 221 § 1 K.p. mógł zażądać od kandydata do zatrudnienia danych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko,
   
 • imiona rodziców,
   
 • datę urodzenia,
   
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
   
 • wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Po zatrudnieniu, oprócz wyżej wskazanych danych, pracodawca, zgodnie z art. 221 § 2 i § 4 K.p., mógł również uzyskać od pracownika:

 • inne dane osobowe pracownika, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych było konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
   
 • numer PESEL pracownika,
   
 • numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych,
   
 • dane osobowe inne niż wyżej wymienione, jeśli obowiązek ich podania wynikał z odrębnych przepisów.

Po ostatniej zmianie przepisów (co nastąpiło 4 maja br.), pracodawca, na podstawie art. 221 § 1 K.p. w obecnym brzmieniu, może zażądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

 • imię (imiona) i nazwisko,
   
 • datę urodzenia,
   
 • dane kontaktowe wskazane przez taką osobę,
   
 • wykształcenie,
   
 • kwalifikacje zawodowe,
   
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W porównaniu do wcześniejszego stanu prawnego, z katalogu danych możliwych do uzyskania w toku rekrutacji - bez konieczności uzyskiwania zgody zainteresowanego - zostały usunięte dane obejmujące imiona rodziców. Ponadto, zamiast informacji dotyczącej miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji), pojawiła się możliwość uzyskania danych kontaktowych osoby zainteresowanej zatrudnieniem.

wykrzyknik Pracodawca może zażądać od kandydata do pracy danych o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 221 § 2 K.p.).

Jeżeli chodzi o etap zatrudnienia, to od 4 maja 2019 r. w katalogu danych możliwych do uzyskania od pracownika pojawiły się dane o adresie zamieszkania (przed nowelizacją przepisu były one - jako dane dotyczące miejsca zamieszkania - uzyskiwane na etapie rekrutacji). Aktualnie pracodawca może też zażądać od pracownika danych osobowych nie tylko jego dzieci, ale również innych osób z jego najbliższej rodziny - jeżeli jest to konieczne dla realizacji uprawnień pracowniczych. Jeżeli po nawiązaniu zatrudnienia zaistniała potrzeba pozyskania danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych czy przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (której nie było na etapie rekrutacji), pracodawca może tych danych zażądać (art. 221 § 3 K.p.).

Należy nadmienić, że pewne zasady pozyskiwania danych osobowych przez pracodawcę obowiązują zarówno na etapie rekrutacji, jak i zatrudnienia (patrz: tekst w ramce).

Zasady pozyskiwania danych osobowych przez pracodawcę
 • Podanie danych przez kandydata do zatrudnienia/pracownika następuje w formie oświadczenia. Pracodawca może żądać udokumentowania tych danych tylko w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia (art. 221 § 5 K.p.);
   
 • Pracodawca jest uprawniony do żądania innych danych osobowych niż określone w art. 221 § 1 i 3 K.p. tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 221 § 4 K.p.);
   
 • Podstawą prawną uzyskania i przetwarzania danych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 i 3 K.p. może być zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie/pracownika - z wyjątkiem danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych. W przypadku tzw. danych wrażliwych, zgoda kandydata do zatrudnienia lub pracownika może być podstawą do ich przetwarzania tylko wtedy, gdy ich przekazanie nastąpiło z inicjatywy kandydata/pracownika (art. 221a § 1 i art. 221b § 1 K.p.).
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.