Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Termin wypowiedzenia umowy o pracę w razie likwidacji pracodawcy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

1) Czy spółka z o.o. przed podjęciem uchwały o likwidacji zakładu pracy może wypowiedzieć umowy o pracę podając ten fakt jako ich przyczynę? Czy w tych okolicznościach może skrócić okresy wypowiedzenia?

Nie, przyczyną wypowiedzenia umów o pracę może być likwidacja spółki z o.o. (pracodawcy) dopiero po podjęciu uchwały w tej sprawie przez wspólników. Wcześniejsze dokonanie tych czynności powinno wynikać z innych powodów, które muszą być uzasadnione, konkretne i prawdziwe.

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. może nastąpić m.in. z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki (art. 274 § 1 K.s.h.). Jej likwidatorami są członkowie zarządu, o ile umowa spółki lub uchwała wspólników nie stanowi inaczej (art. 276 § 1 K.s.h.). Do nich należy podjęcie czynności mających na celu zakończenie stosunków pracy (np. wypowiedzeń umów o pracę) oraz wydanie dokumentów dotyczących zatrudnienia (art. 280 w związku z art. 201 § 1 K.s.h.), ponieważ proces likwidacji nie powoduje rozwiązania ani wygaśnięcia stosunków pracy z mocy samego prawa. Jeśli przyczyną pism wypowiadających ma być właśnie likwidacja pracodawcy, wówczas powinny być one wręczone po jej otwarciu. Wcześniej jest to nieprawidłowe z uwagi na nieistnienie, a więc i nieprawdziwość powodu wypowiedzenia.

Ważne: Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być uzasadniona, konkretna i prawdziwa (por. wyrok SN z 26 sierpnia 1999 r., sygn. akt I PKN 182/99, OSNP 2000/23/858).

Jeśli więc spółka zamierza wypowiedzieć umowy o pracę przed otwarciem likwidacji, to powinna wziąć pod uwagę wymienione wyżej cechy. Jednak bez względu na to, jaką przyczynę (w tym likwidację pracodawcy) poda, jej obowiązkiem jest zachowanie ustawowych okresów wypowiedzenia, które mają zastosowanie do zwalnianych pracowników. Okres wypowiedzenia może też zostać skrócony na podstawie art. 36 § 6 K.p. lub art. 361 K.p. Pierwszy z powołanych przepisów umożliwia ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron, natomiast drugi nie wymaga zgody pracownika, z tym że ma on zastosowanie do trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, który może być skrócony najwyżej do 1 miesiąca, a ponadto przewiduje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Spółka może również zwolnić pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresach wypowiedzeń. Pozwala na to art. 362 K.p., obligując jednocześnie do wypłaty wynagrodzenia za czas zwolnienia.

Przypominamy, że likwidacja pracodawcy wyłącza szczególną ochronę przed zwolnieniem, w tym pracowników w wieku przedemerytalnym, pracownic w ciąży, na urlopach związanych z rodzicielstwem (art. 411177 § 4 K.p.).


2) Czy w okolicznościach wskazanych w pytaniu 1 podstawą rozwiązania stosunku pracy zamieszczoną w świadectwie pracy będzie art. 30 § 1 pkt 2 K.p. w związku z ustawą o zwolnieniach grupowych?

W dniu rozwiązania umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy, podając w nim zastosowany tryb zakończenia stosunku pracy oraz jego podstawę. Tak nakazują art. 97 § 1 i 2 K.p. oraz § 2 ust. 1 pkt 4§ 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292). W przypadku wypowiedzenia konieczne jest także wskazanie strony, która wypowiedziała umowę. Oznacza to, że Czytelnik w ust. 3 lit. a) świadectwa pracy powinien wpisać: "art. 30 § 1 pkt 2 K.p., wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę" bez wskazywania przepisów ustawy o zwolnieniach grupowych, ponieważ nie ma ona zastosowania w opisanej sytuacji. Ten akt prawny dotyczy zwolnień grupowych pracowników, gdy pracodawca nie jest w procesie likwidacyjnym, lecz np. przeprowadza redukcje etatów z uwagi na sytuację ekonomiczną lub organizacyjną, aby dostosować wielkość zatrudnienia do aktualnych potrzeb. Celem likwidacji jest natomiast całkowite "unicestwienie" spółki, w tym w sferze pracowniczej. Realizując dyspozycję § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, w myśl którego zamieszcza się w nim informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, powinien natomiast uzupełnić tę część świadectwa podając, iż wypowiedzenie nastąpiło w związku (z powodu) likwidacji pracodawcy. Może być ona niezbędna np. w przypadku ubiegania się przez zainteresowanego o świadczenie przedemerytalne.

Aktywne druki i formularze Wzór świadectwa pracy dostępny jest
w serwisie  www.druki.gofin.pl.

Zwracamy uwagę! Prawna likwidacja pracodawcy, prowadząca do wykorzystania jego zorganizowanego mienia (zakładu pracy w sensie przedmiotowym) w celu kontynuowania dotychczasowej działalności jest przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, do którego stosuje się art. 231 K.p. (por. wyrok NSA w Warszawie z 3 września 1998 r., sygn. akt II SA 1439/97).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.