Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Szkolenie okresowe pracownika, któremu tymczasowo powierzono obowiązki kierowania ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Szkolenie okresowe pracownika, któremu tymczasowo powierzono obowiązki kierowania innymi pracownikami

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017

Ze względu na długotrwałą absencję chorobową dyrektora oddziału terenowego, pracodawca tymczasowo powierzył jego obowiązki jednemu z pracowników. Czy taka osoba powinna ukończyć szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami?

Pracownik, któremu tymczasowo powierzono obowiązki kierowania innymi pracownikami (w tym przypadku dyrektora oddziału terenowego), powinien mieć wymagane kwalifikacje i potrzebne umiejętności, a także dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bhp. Powinien zatem odbyć szkolenie okresowe z zakresu bhp dla osób kierujących pracownikami, aby poznać ciążące na nim obowiązki oraz nabyć umiejętności m.in. w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Zgodnie z art. 2373 § 2 K.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te powinny odbywać się w czasie pracy i na koszt pracodawcy (art. 2373 § 3 K.p.).

Szczegółowe zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w tej sprawie (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), dalej rozporządzeniu. W myśl § 6 tego aktu prawnego, szkolenia z zakresu bhp prowadzone są jako szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 rozporządzenia.

W przypadku zmiany stanowiska pracy, pracodawca - poza zapewnieniem szkolenia stanowiskowego - powinien również skierować pracownika na szkolenie okresowe odpowiednie dla jego grupy pracowniczej. Ma to szczególne znaczenie przy zmianie stanowiska na związane z pełnieniem funkcji kierowniczej. Osoby kierujące pracownikami mają szereg dodatkowych obowiązków związanych z bhp, a w szczególności z organizacją pracy podległym pracownikom oraz przeprowadzaniem instruktaży stanowiskowych w ramach szkoleń wstępnych z zakresu bhp. Wskazanym zatem byłoby niezwłoczne zapewnienie osobie, której tymczasowo powierzono obowiązki kierowania innymi pracownikami (w tym przypadku dyrektora oddziału terenowego), uzyskania stosownych kwalifikacji do wykonywania powierzonych jej zadań.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60