Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Prawo do lokalu w ramach umowy dożywocia i służebności osobistej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prawo do lokalu w ramach umowy dożywocia i służebności osobistej

Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016
Dawid Szwarc

Chciałbym zapewnić dziadkowi prawo do części lokalu, którego jestem właścicielem. Nie wiem jak w przyszłości będzie wyglądać moja sytuacja finansowa, niemniej chcę mieć pewność, że dziadek będzie mógł zawsze korzystać z części mojego mieszkania. W jaki sposób to sformalizować?

Istnieje możliwość ustanowienia na nieruchomości (mieszkaniu, gruncie zabudowanym budynkiem) służebności osobistej w postaci służebności mieszkania. Jest ona ograniczonym prawem rzeczowym, które podlega ujawnieniu (wpisowi) w księdze wieczystej.

Służebność ustanawia się w ramach oddzielnej czynności prawnej. Podobny skutek można osiągnąć w ramach tzw. umowy dożywocia, gdy w zamian za przeniesienie własności nieruchomości przyznaje się uprawnionemu prawo do zajmowania określonych pomieszczeń oraz dożywotnie utrzymanie. W celu ustanowienia służebności w ramach odrębnej czynności prawnej, oświadczenie właściciela, który obciąża swoją nieruchomość ograniczonym prawem rzeczowym (np. służebnością osobistą - służebnością mieszkania), wymaga formy aktu notarialnego. W praktyce jednak cała umowa (oświadczenia obu stron) jest wyrażana właśnie w tej formie. Treść służebności może być w dużej części kształtowana swobodnie pomiędzy stronami umowy.

W myśl przepisów mający służebność mieszkania może przyjąć na mieszkanie małżonka i dzieci małoletnie. Inne osoby może przyjąć tylko, gdy są przez niego utrzymywane albo potrzebne przy prowadzeniu gospodarstwa domowego. Uprawniony z tytułu służebności może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców. Stanowi o tym art. 302 K.c.


Służebność mieszkania podlega ujawnieniu w księdze wieczystej.


Po podpisaniu umowy służebność (dożywocie) podlega ujawnieniu w w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której została ustanowiona. Wskazuje się w niej, na czyją rzecz została utworzona, na jaki okres i jakie są warunki jej wykonywania. Wpis w księdze wieczystej ujawnia to prawo rzeczowe i każdy potencjalny nabywca mieszkania od razu uzyska informację, że nieruchomość obciążona jest tym prawem. Ponieważ wpis będzie ujawniony, nikt nie będzie mógł zasłaniać się nieznajomością tego stanu rzeczy.

Pamiętać należy, że jeżeli uprawniony dopuszcza się rażących uchybień przy wykonywaniu swego prawa, właściciel nieruchomości obciążonej może żądać zamiany służebności na rentę.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60